Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Migratierecht

Gezinshereniging

Onze advocaten hebben veel ervaring met verschillende types gezinshereniging. Zoal een (ongehuwd) partner bij zijn of haar Nederlandse of Europese partner. Maar ook minderjarige kinderen bij hun ouder(s). En ouderen die afhankelijk zijn van een meerderjarige kind. Uiteraard ook alleenstaande moeders met hun Nederlandse kind. En zo zijn er nog veel voorbeelden te bedenken.

Gezinshereniging advocaat

Deze procedures worden al snel ingewikkeld als aan één van de voorwaarden niet wordt voldaan. Bijvoorbeeld als u niet aan het inkomensvereiste voldoet, maar wel kunt laten zien dat u voldoende inkomen ontvangt om voor uw gezin te zorgen. Als de IND van mening is dat u een zogeheten ‘schijnrelatie’ zou hebben, terwijl hier geen sprake van is. Of als uw buitenlandse partner moeite heeft met het inburgeringsexamen. En ook als er sprake is van criminele antecedenten.

Meerouderschap en meeroudergezag - Gezinshereniging | Cleerdin & Hamer Advocaten

Gezinshereniging bijstand

Wij kunnen u uitgebreid adviseren en waar nodig procederen tot de hoogste rechter.