Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Migratierecht

Arbeidsmigratie

Er zijn verschillende manieren om een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland. Een reden kan zijn dat u werkt in Nederland. Bijvoorbeeld als kennismigrant of zelfstandig ondernemer, of kort verblijf op een zakelijk visum. Dit betreft dan arbeidsmigratie.

Arbeidsmigratie

Wij kunnen zowel werknemers als werkgevers adviseren over de mogelijkheden.

Voor meer informatie over kennismigranten: zie kennismigranten.

En voor meer informatie over zelfstandig ondernemers: zie zelfstandig ondernemer.

Arbeidsmigratie | Cleerdin & Hamer Advocaten