Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Migratierecht

Inreisverbod / ongewenstverklaring

Illegaal verblijf

De IND kan een inreisverbod opleggen aan iemand die illegaal in Nederland verblijft. Ook kan een inreisverbod worden opgelegd als een aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt afgewezen of als een verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Het is een sanctie op illegaal verblijf; bijvoorbeeld als iemand meer dan één keer een verblijfsvergunningsaanvraag heeft ingediend waarvan hij niet aan de voorwaarden voldeed, of als zijn asielaanvraag als “kennelijk ongegrond” wordt afgewezen. Dat betekent dat het aan het begin (volgens de IND) al overduidelijk is dat de asielaanvraag geen kans van slagen had.

Inreisverbod | Cleerdin & Hamer Advocaten

Geldigheid inreisverbod

Een doorsnee inreisverbod is geldig voor twee jaar. Dat betekent dat de betrokkene twee jaar lang niet meer naar de Europese Unie (EU) mag reizen nadat hij is teruggekeerd naar het land van herkomst. Als het inreisverbod is opgelegd vanwege een gevaar voor de openbare orde, dan kan het inreisverbod ook voor vijf, tien of zelfs twintig jaar worden opgelegd. Een inreisverbod voor onbepaalde tijd bestaat echter niet. Een inreisverbod kan worden opgeheven na een verzoek om opheffing.