Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Migratierecht

Vreemdelingenbewaring

Vreemdelingenbewaring is bedoeld om illegaal verblijvende migranten terug te sturen naar hun land van herkomst. Hoewel het geen straf is, wordt de betrokkene wel in een gesloten instelling gezet voor dit doel – een gevangenis. Het is dus ook een zeer zware maatregel, die de overheid alleen als laatste redmiddel mag inzetten. De hoofdregel is dat illegaal verblijvende migranten uit eigen gelegenheid moeten vertrekken en daar ook de kans voor moeten krijgen.

Vreemdelingenbewaring aanvechten

Omdat het een zware maatregel is, is het ook van groot belang om het zo spoedig mogelijk aan te vechten bij de rechter. Als blijkt dat de maatregel niet op zorgvuldige en wettige wijze is opgelegd, dan is deze onrechtmatig en dient deze te worden opgeheven. Als de rechter de maatregel goedkeurt, dan betekent dit verder nog niet dat de maatregel ook wettig blijft. Na verloop van tijd kan hij alsnog onrechtmatig worden – daarom bestaat de mogelijkheid voor een migrant die in bewaring verblijft, om meerdere malen beroep in te stellen en de rechter te vragen om de situatie steeds opnieuw te beoordelen.

Vreemdelingenbewaring | Cleerdin & Hamer Advocaten