Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Migratierecht

EU onderdaan

Voor onderdanen van de Europese Unie (EU) geldt dat zij op een gelijke manier behandeld moeten worden als ware zij Nederlanders. Zij hoeven geen verblijfsvergunning aan te vragen bij de IND. Ze zijn ook niet verplicht om te werken, indien de EU-onderdaan over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

EU onderdanen

Ook gelden er vaak soepelere regels voor EU onderdanen om hun gezin of andere familieleden naar Nederland te halen. Onder het Unierecht is er meer mogelijk om een familielid naar Nederland te halen die niet tot het ‘kerngezin’ behoort. Toch kunt u problemen krijgen met uw status als Unieburger, bijvoorbeeld indien u een bijstandsuitkering aan zou vragen. Of indien u bijvoorbeeld als Nederlander een periode in een andere EU lidstaat hebt gewoond, en de IND bij terugkomst niet aanneemt dat u daadwerkelijk in het andere land hebt verbleven (de zogeheten Europaroute of Belgiëroute).

EU onderdaan | Cleerdin & Hamer

Permanent verblijf EU onderdaan

Na vijf jaar verblijf in Nederland komt de EU onderdaan in aanmerking voor permanent verblijf. Tenzij hij of zij langer dan twee achtereenvolgende jaren niet in Nederland heeft verbleven.