Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Migratierecht

Asielrecht

De regels van het Nederlands asielrecht worden grotendeels bepaald door het Vluchtelingenverdrag en het Europees recht (EVRM en EU-richtlijnen). Het is verder uitgewerkt in de Nederlandse Vreemdelingenwet.

Compliance - Asielrecht | Cleerdin & Hamer Advocaten

Asiel aanvragen

Een persoon van buiten de Europese Unie (EU) die in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op een verblijfsvergunning. Dit recht ontstaat als diegene aantoont dat hij/zij/die bescherming van de Nederlandse overheid nodig heeft. Bij een asielaanvraag beoordeelt de IND of die noodzaak aannemelijk is. De IND mag geen “hard” bewijs verlangen dat een vluchtverhaal op waarheid berust; een asielzoeker dient het voordeel van de twijfel te krijgen, tenzij er sterke aanwijzingen zijn dat het verhaal niet klopt. In de praktijk is dus sprake van een “gedeelde” bewijslast. De asielzoeker moet diens best doen om alles naar voren te brengen dat mogelijk is, en de IND dient dit op welwillende wijze te onderzoeken.