Femke Zeven | Cleerdin & Hamer Advocaten

“zet zich als advocaat, en daarbuiten, in voor ruime toegang tot het recht, om op deze manier bij te dragen aan een rechtvaardige en inclusieve wereld.”

Femke Zeven is sinds februari 2023 als advocaat verbonden aan Cleerdin & Hamer Advocaten in Amsterdam en is gespecialiseerd in asiel- en in regulier migratierecht.
Femke is (cum laude) afgestudeerd in het Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam, met een specialisatie in het migratierecht.

Al ruim voor haar studie Rechtsgeleerdheid hield Femke zich bezig met migratie. Zo is ze naast advocaat cultureel antropoloog, met een specialisatie in migratie, genderstudies en mensenrechten. Voordat Femke startte bij Cleerdin & Hamer Advocaten heeft zij gewerkt aan migratierechtvraagstukken bij de Gemeente Amsterdam en bij het Europees Parlement. Daarna heeft zij langere tijd bij Bureau Clara Wichmann gewerkt; een stichting die strategische rechtszaken voert voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Hier heeft Femke ervaring opgedaan met strategisch procederen, lobby en media-uitingen. Hiernaast zijn er meerdere artikelen van haar gepubliceerd in verschillende vakbladen.

In haar werk als advocaat zet Femke het belang van haar cliënt sterk voorop. Hierbij neemt ze haar mensenrechtelijke, holistische blik mee in de benadering van haar cliënten en het recht. Ze zet zich in om het recht toegankelijker en inclusiever te maken, in het bijzonder voor mensen die in Nederland willen verblijven.