Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Migratierecht

Migratierecht

De regels van het Nederlandse migratierecht, ofwel vreemdelingenrecht, bepalen simpel gezegd wie er in Nederland mag verblijven. Deze regels zijn vaak erg strikt. In veel gevallen worden er barrières opgeworpen voor legaal verblijf in Nederland, die moeilijk te overbruggen zijn. Het is echter niet uitgesloten dat er toch andere mogelijkheden zijn, om alsnog het gewenste resultaat te bereiken.

Naast de Nederlandse Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit zijn er namelijk ook internationale en Europese regels die rechtstreekse werking hebben in Nederland. Hieraan is de IND gebonden, bijvoorbeeld aan de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Als de Vreemdelingenwet of het beleid van de IND hier niet mee in overeenstemming is, dan gaat de internationale regelgeving zelfs voor. Hierdoor is het migratierecht in Nederland wel tot een onoverzichtelijk web van regels verworden en is het voor een gemiddelde rechtzoekende vaak moeilijk te begrijpen.

Onze sectie migratierecht heeft ruim begrip van de regels van het Nederlandse migratierecht en kan u bijstaan bij vragen over asiel- en humanitair recht, EU-onderdanen en familie, gezinshereniging, inreisverboden en ongewenstverklaringen, kennismigratie, naturalisatie, openbare orde kwesties, vreemdelingenbewaring, visa voor kort verblijf en verblijfsvergunningen op grond van arbeid of studie en meer.

Asielrecht en regulier migratierecht

Het Nederlandse migratierecht, ofwel vreemdelingenrecht, kan grofweg worden ingedeeld in twee gebieden: het asielrecht en het “reguliere” migratierecht.

Een asielaanvraag dient tot een verblijfsvergunning te leiden als u uw land bent ontvlucht. Uit vrees voor uw leven, vanwege een gevaar waartegen uw eigen overheid u niet beschermt.

Het reguliere migratierecht omvat alle overige mogelijkheden om legaal verblijf in Nederland te verkrijgen. Van gezinshereniging, kennismigranten, tot verblijf als zelfstandig ondernemer of een visum kort verblijf. Doorgaans dient een migrant bij reguliere aanvragen wel te beschikken over een zogenaamd “machtiging tot voorlopig verblijf” (mvv). Een mvv is een inreisvisum dat de migrant voordat hij naar Nederland komt moet aanvragen in het land van zijn nationaliteit. Of waar hij een vast verblijfsrecht heeft.