Marleen Falkena Cleerdin & Hamer Advocaten

“Omgaan met mensen die in een zeer lastige periode van hun leven verkeren, is iets wat mij ligt en waar ik ook energie van krijg!”

Begin 2009 ben ik als advocaat gestart bij een middelgroot kantoor met vestigingen in Almere en Lelystad. Hier heb ik ruim 12 jaar gewerkt. Bijna direct werd duidelijk dat mijn hart bij het personen- en familierecht ligt. Omgaan met mensen die in een zeer lastige periode van hun leven verkeren, is iets wat mij ligt en waar ik ook energie van krijg. Mensen voelen zich snel veilig bij mij en dat is erg belangrijk voor de samenwerking en voor een optimaal resultaat.

In 2015 ben ik gestart met de driejarige specialisatieopleiding (Vfas) waarbij ook mediation een onderdeel is. Bij mediation ga je samen onder mijn begeleiding op zoek naar de best passende afspraken. Door met elkaar te praten over de belangen over en weer, kan maatwerk worden geleverd en kunnen de best haalbare afspraken worden gemaakt. Als een afspraak in overleg wordt gemaakt, wordt deze het best gedragen door beide partijen.

Dat is anders wanneer de rechter de beslissing moet nemen op basis van processtukken en een zitting van vaak maar 40 minuten. Als er dan een beslissing valt, is de kans groot dat in ieder geval een van de partijen niet (geheel) tevreden is en vaak blijft dat dan toch knagen.

Het moment van uit elkaar gaan is een zeer precaire fase, je bent beide kwetsbaar, onzeker en soms ook boos of teleurgesteld. Het is dan ook niet zo gek dat overleg daarom niet meer lukt en het geschil al snel groter wordt. Zeker als er kinderen zijn, is dat zonde, maar vooral ook zeer onwenselijk! Als mediator help ik de communicatie weer op gang, bespreek ik waar het mis is gegaan en hoe jullie de toekomst als ouders voor je zien. Partnerschap eindigt, maar ouderschap blijft, ook als de kinderen al ouder zijn. Niemand wenst zijn/ haar kinderen toe om wakker te liggen over het plannen van een verjaardag waar ouders niet meer tegelijk kunnen komen, of wie uit te nodigen voor de diploma-uitreiking.

Naast mediator ben