Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Familierecht

Mediation

Binnen het familierecht is mediation een niet meer weg te denken manier om mensen te begeleiden bij het maken van afspraken en het oplossen van conflicten. Zowel voorafgaand aan een huwelijk, bij de beëindiging van een huwelijk/samenleving als daarna.

Er zijn steeds meer mensen die kiezen mediation in plaats van procederen. Een conflict – zeker in familiezaken – kan lang niet altijd opgelost worden met een procedure. Het echte conflict is namelijk vaak niet (alleen) juridisch, maar bijvoorbeeld ook emotioneel. Denk aan je gehoord willen voelen door de ander, en genoegdoening of erkenning willen krijgen voor wat je hebt gedaan of opgegeven voor de ander. Bovendien kost procederen veel geld, tijd en energie en kan de uitkomst niet gegarandeerd worden, je bent immers afhankelijk van wat een rechter zal beslissen. In plaats van het conflict voor te leggen aan een rechter, kun je via mediation samen op zoek gaan naar een oplossing die voor jullie allebei goed werkt.

Meer informatie mediation/overlegscheiding
Contact opnemen

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.