Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Mediation/overleg scheiding

Mediation bij einde samenleving

Het is steeds gebruikelijker om samen te wonen. Misschien zijn jullie nog niet zo lang samen, of hebben jullie het nooit nodig gevonden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. Als jullie besluiten om uit elkaar te gaan, hoeven jullie volgens de wet geen afspraken vast te leggen. Toch kan dit verstandig zijn. Als jullie samen afspraken maken en deze ook vastleggen, kan dit veel discussies in de toekomst voorkomen.

Samenlevingsovereenkomst

Veel samenwoners hebben een samenlevingsovereenkomst laten opstellen bij de notaris. Hier staan veel afspraken in, maar vaak weten mensen niet precies wat deze inhouden. Bijvoorbeeld afspraken over de verdeling van de kosten van de huishouding. Omdat mensen in de praktijk vaak anders met elkaar samenleven dan ze op papier hebben afgesproken, kunnen aan na de relatie discussies ontstaan over wat je elkaar wel of niet verschuldigd bent.

Zijn jullie (nog) niet van plan om uit elkaar te gaan maar wil je wel graag duidelijke afspraken maken? Lees daarover hier meer.

Wanneer mediation?

Als een relatie in geval van samenwonen eindigt, denken veel mensen dat er niet veel geregeld hoeft te worden. Jullie hoeven weliswaar het samenlevingscontract niet door een rechter te laten beëindigen, maar het is wel verstandig om met elkaar om tafel te gaan zitten. Een aantal