Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Mediation/overleg scheiding

Mediation bij einde samenleving

Het is steeds gebruikelijker om samen te wonen. Misschien zijn jullie nog niet zo lang samen, of hebben jullie het nooit nodig gevonden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. Als jullie besluiten om uit elkaar te gaan, hoeven jullie volgens de wet geen afspraken vast te leggen. Toch kan dit verstandig zijn. Als jullie samen afspraken maken en deze ook vastleggen, kan dit veel discussies in de toekomst voorkomen.

Samenlevingsovereenkomst

Veel samenwoners hebben een samenlevingsovereenkomst laten opstellen bij de notaris. Hier staan veel afspraken in, maar vaak weten mensen niet precies wat deze inhouden. Bijvoorbeeld afspraken over de verdeling van de kosten van de huishouding. Omdat mensen in de praktijk vaak anders met elkaar samenleven dan ze op papier hebben afgesproken, kunnen aan na de relatie discussies ontstaan over wat je elkaar wel of niet verschuldigd bent.

Zijn jullie (nog) niet van plan om uit elkaar te gaan maar wil je wel graag duidelijke afspraken maken? Lees daarover hier meer.

Wanneer mediation?

Als een relatie in geval van samenwonen eindigt, denken veel mensen dat er niet veel geregeld hoeft te worden. Jullie hoeven weliswaar het samenlevingscontract niet door een rechter te laten beëindigen, maar het is wel verstandig om met elkaar om tafel te gaan zitten. Een aantal voorbeelden die tijdens mediation besproken kunnen worden:

Kinderen

Wanneer jullie uit elkaar gaan, willen jullie het uiteraard goed regelen voor jullie kinderen. Er zullen bijvoorbeeld afspraken gemaakt moeten worden over wanneer de kinderen bij wie verblijven. Een groot misverstand is dat ouders die niet getrouwd zijn, niks hoeven te regelen als zij uit elkaar gaan. Ook niet getrouwde ouders zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken. Lees hier meer informatie over het ouderschapsplan en mediation voor ouders.

Mediation bij einde samenleving - proeftijd | Cleerdin & Hamer Advocaten

Woning

Als jullie de samenwoning beëindigen, betekent dat dat (in ieder geval) een van jullie de woning zal verlaten. Het is fijn als jullie het hier al over eens zijn, maar misschien staat dit nog ter discussie. Dit onderwerp is geschikt om te bespreken tijdens mediation. “Op wiens naam blijft het huurcontract staan?”, “Kan ik onze koopwoning overnemen?” of “Wie betaalt in de tussentijd de kosten?”. Maar ook vragen zoals hoe snel de woning door één van jullie beiden moet worden verlaten kan iets zijn wat besproken kan worden tijdens mediation.

Verdeling

Een vaak voorkomend probleem bij samenwoners is dat er juridisch niks geregeld is. Van wie is de bank? Of de TV? Maar ook discussies over de verkoopopbrengst van de woning. Kijk je naar de bijdrage die ieder van jullie heeft betaald aan de woonlasten, of delen jullie alles door de helft?

Als jullie geen relatie hebben

Er zijn steeds meer mensen die een woning delen zonder dat zij een relatie hebben (gehad). Ook dan kan mediation een goede optie zijn om jullie samenwonen te beëindigen of een conflict op te lossen, zodat jullie het samenwonen niet hoeven te beëindigen.