Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Familierecht

Afstamming en gezag

Over kinderen die zijn geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap, hebben ouders in principe gezamenlijk het ouderlijk gezag. Ook wanneer ouders na de geboorte van hun kind met elkaar trouwen, krijgen zij automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de vader het kind heeft erkend. Ouderlijk gezag over kinderen kan door maximaal twee personen worden uitgeoefend.

Gezamenlijk gezag ook na echtscheiding

Sinds 1998 geldt als uitgangspunt dat gezamenlijk gezag ook na echtscheiding blijft bestaan. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat er sprake is van een goede verstandhouding of communicatie tussen de ouders.