Het samengestelde gezin: de boze stiefouder of toch een sprookje? | Cleerdin & Hamer Advocaten

Het samengestelde gezin: de boze stiefouder of toch een sprookje?

9 september 2022

Het aantal samengestelde gezinnen in Nederland groeit, terwijl uit het meest recente onderzoek van de vFAS blijkt dat 2/3 van hen binnen 5 jaar weer uit elkaar gaat. Wanneer je na je scheiding een nieuwe partner vindt, zit je als het goed is op een roze wolk. Nieuwe relaties waarbij er al kinderen zijn uit een vorige relatie, brengen echter meer met zich mee dan alleen verliefdheid.

Als je kinderen hebt uit een eerder huwelijk of relatie, zullen deze kinderen moeten wennen aan de nieuwe partner. Als je beide kinderen hebt, zullen zij ook aan elkaar en de nieuwe situatie moeten wennen. En dan is er natuurlijk ook nog de ex-partner en andere ouder. Dit proces verloopt dus logischerwijs niet altijd zonder slag of stoot. Het is dan ook niet voor niets dat we bij een scheiding in een ouderschapsplan vaak een afspraak opnemen over de introductie van een nieuwe partner aan de kinderen. Samengestelde gezinnen hebben vaak een moeilijke start, er is op verschillende vlakken veel te regelen: psychologisch, pedagogisch en financieel en vaak is er van tevoren weinig geregeld.

Juridische rechten en plichten

Als je als nieuwe partners trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en er een kind is van één van jullie wat tot jullie gezin behoort, dan ontstaan er bovendien een aantal juridische rechten en plichten. Je wordt de stiefouder van het kind van je partner. Je bent dan ook onderhoudsplichtig en moet dus bijdragen in de kosten van het kind/ de kinderen. Hierbij wordt gekeken naar de draagkracht. Deze extra verplichting van een stiefouder heeft soms tot gevolg dat de andere ouder door het nieuwe huwelijk of geregistreerd partnerschap minder hoeft bij te dragen. Dit brengt vaak ook de nodige irritaties en onbegrip met zich mee.

Overleg belangrijke zaken

Bij de samengestelde gezinnen komt co-ouderschap relatief weinig voor en in veel gevallen wordt er niet overlegd met de andere ouder over gezagskwesties zoals medische keuzes en schoolkeuzes. In niet alle gevallen is er sprake van gezamenlijk gezag. Het blijft echter belangrijk (en in beginsel in het belang van het kind) om met de andere ouder te overleggen over dit soort belangrijke zaken.

Familierecht advocaat

Het is daarom belangrijk om je goed te laten voorlichten over de gevolgen van de nieuwe relatie en hierover volledige afspraken te maken. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met één van onze familierechtadvocaten: Marleen Falkena, Titus Bouman, Floor Rost Onnes en Glenda Raap.

Recente berichten