Roger Jansen | Cleerdin & Hamer Advocaten

“Het is de kunst om eerst de verschillende kanten van een conflict te bekijken en vervolgens de invalshoek te kiezen die het gunstigst is voor de cliënt. Zonder de visie van de wederpartij te doorgronden kom je niet tot een optimaal resultaat.”

Mr. (Roger) Jansen is vanaf 1993 gedurende bijna 30 jaar als advocaat werkzaam geweest bij Cleerdin & Hamer Advocaten, vanaf 1997 in de hoedanigheid van Partner. Daarnaast heeft Roger Jansen vele jaren de positie van zakelijk leider van Cleerdin & Hamer bekleed.

Het zwaartepunt binnen de praktijk van Roger Jansen heeft steeds gelegen op het gebied van het arbeidsrecht en ontslagrecht. Als gepassioneerd autoliefhebber en autokenner heeft Roger Jansen zich daarnaast echter in toenemende mate toegelegd op het verlenen van juridische bijstand in geschillen met betrekking tot de koop, verkoop, reparatie en restauratie van moderne en klassieke auto’s. Zie ook de website www.miskoop.nl.

Met ingang van 1 januari 2023 bekleedt Roger Jansen binnen Cleerdin & Hamer Advocaten de adviserende functie van Of Counsel.