Home » Strafrecht » WOTS & WETS

WOTS & WETS

Kan ik mijn straf in Nederland uitzitten?

Deze vraag zullen veel mensen zich stellen als ze in het buitenland veroordeeld worden. Nederlanders die in het buitenland worden veroordeeld, kunnen soms hun straf in Nederland uitzitten. Dit wordt geregeld in de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS).

Voordeel buitenlandse staat en Nederland WOTS procedure

Het voordeel van de WOTS procedure voor de staat die de straf oplegt, is dat ze dan van de veroordeelde ‘af zijn’. Voor Nederland is er het voordeel dat de veroordeelde contact houdt met de Nederlandse samenleving. De samenleving waarin hij na zijn straf moet terugkeren.

Voordelen veroordeelde straf in Nederland uitzitten

Voor de veroordeelde is het natuurlijk belangrijk dat hij meer en makkelijker contact kan hebben met familie en vrienden. Ook zijn de detentieregimes in Nederlandse gevangenissen vaak goed (vergeleken met veel buitenlandse regimes). Of de veroordeelde eerst door Nederland is uitgeleverd, maakt in principe niet uit. Hoewel dat wel een voordeel kan zijn voor een snellere terugkeer naar Nederland.

Voorwaarde WOTS

Het ondergaan van een in het buitenland opgelegde straf in Nederland kan alleen als Nederland met het betreffende land een verdrag heeft gesloten. Het is van dit verdrag afhankelijk wie het verzoek tot ondergaan van de straf in Nederland kan indienen. Dit kan de staat zijn die de straf heeft opgelegd, Nederland, of de veroordeelde zelf.

Overdracht via de AIRS

Als Nederland en de staat die de straf heeft opgelegd akkoord gaan met het ondergaan van de straf in Nederland, zal de veroordeelde worden overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Deze overdracht wordt geregeld door de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) van het Ministerie van Justitie.

Verloop WOTS procedure

Afhankelijk van de procedure die gevolgd wordt, komt er dan een zitting voor een Nederlandse rechtbank. Die de straf gaat omzetten naar Nederlandse maatstaven. Na de omzetting door de rechtbank wordt door het Openbaar Ministerie gezorgd voor de tenuitvoerlegging van de – inmiddels Nederlandse – straf.

Onmiddellijke tenuitvoerlegging vs Exequaturprocedure

Sommige staten eisen dat de straf die is opgelegd volledig wordt ondergaan in Nederland. De zogenaamde ‘onmiddellijke tenuitvoerlegging’. Meestal wordt echter de zogenaamde ‘exequaturprocedure’ gevolgd. Dit houdt in dat een Nederlandse rechter de straf omzet naar Nederlandse maatstaven.

Dit betekent niet altijd dat de straf minder zwaar zal worden. De Nederlandse rechter zal rekening moeten houden met de ernst van het feit.

Helpdesk

Ook de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd en de persoon van de dader.

Tevens houdt de rechter rekening met het feit dat in het buitenland zwaardere straffen opgelegd worden. En dat de veroordeelde dat risico heeft aanvaard. Bovendien zal hij er rekening mee moeten houden dat de staat waar de straf is opgelegd niet wil dat de straf in Nederland niets meer voorstelt.

Straf omgezet? Dan gelden de Nederlandse regels!

Als de straf is omgezet, geldt deze als in Nederland opgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Nederlandse regels omtrent vervroegde invrijheidsstelling gelden. Bij de ‘onmiddellijke tenuitvoerlegging’ is dit niet zo.

Meer informatie WOTS procedure

Voor meer informatie over het ondergaan van een buitenlandse straf in Nederland kunt u bellen met de speciale WOTS-informatielijn van het Ministerie van Justitie: 088 – 072 59 63 (elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur).

U kunt ook – geheel vrijblijvend- contact opnemen met Cleerdin & Hamer advocaten via 020 – 675 07 56. Vraagt u dan naar mr. Malewicz of mr. Jonk.

Landen waarmee Nederland een WOTS verdrag heeft

Landen waarmee Nederland één of meer toepasselijke verdragen heeft gesloten:

Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bahamas, België, Bulgarije, Canada, Chili, Costa Rica, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Marokko, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Panama, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Turkije, Venezuela, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, IJsland, Zweden en Zwitserland.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Bij een arbeidsconflict spelen grote belangen. Daarom is het essentieel dat u wordt bijgestaan door een specialist die u advies geeft. Een arbeidsrechtadvocaat is gespecialiseerd in arbeidsrecht zaken. Zaken die spelen bij een arbeidsconflict zoals individueel ontslag, collectief ontslag en ontslagvergunningen van UWV.

Wij staan bedrijven, particulieren en organisaties bij. Naast ons specialisme arbeidsrecht, zijn wij actief op het snijvlak met ondernemingsrecht.

Onderscheid door een persoonlijke benadering

Wij onderscheiden ons van andere kantoren door een praktische insteek. Maar ook door een persoonlijke benadering en onze tarieven. Onze ‘huisstijl’ is dat we u een concreet arbeidsrecht advies geven. Aan lange juridische epistels zonder duidelijke conclusie hebben de meeste van onze cliënten geen behoefte.

Ons werk doen wij zelf. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Geregeld horen wij van mensen die er achteraf achterkomen dat het eigenlijke werk niet is gedaan door de arbeidsrecht advocaat met wie ze gesproken hebben. Maar wel door een hen onbekende stagiaire. Wij werken onderling veel samen, maar nemen altijd onze eigen verantwoordelijkheid.

Scherp door interne en externe opleiding

Specialist word je door het volgen van de juiste postacademische opleidingen. We blijven scherp door interne en externe opleidingen. Daarnaast bespreken we regelmatig de meest recente ontwikkelingen aan de hand van jurisprudentie. Zo ook op het gebied van arbeidsrecht.

Helpdesk

Tarieven arbeidsrecht advies

Vergeleken bij andere gespecialiseerde advocaten zijn onze tarieven niet hoog. Voor ons is dat mogelijk juist doordat we gespecialiseerd zijn. We houden onze kosten laag. Wij investeren liever in kennis en advocaten dan in marmeren trappen en kroonluchters.

Advocatenkantoor arbeidsrecht

Onze advocaten staan bedrijven, particulieren en organisaties bij. Cleerdin & Hamer Advocaten is hét advocatenkantoor arbeidsrechtspraak dat uw belangen optimaal behartigt bij een arbeidsconflict. Dat garanderen wij u!

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.