Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Wet wapen en munitie

Het Nederlandse strafrecht kent naast het Wetboek van Strafrecht enkele bijzondere wetten waarin ook strafbepalingen zijn opgenomen. De Wet Wapens en Munitie betreft zo’n bijzondere wet.

U krijgt met de bepalingen in deze wet te maken wanneer u bijvoorbeeld verdacht wordt van (illegaal) wapenbezit of wapenhandel. Maar ook wanneer u een nepwapen in uw bezit heeft. In dat geval kunt u een advocaat inschakelen, die u kan bijstaan voor verboden wapenbezit.

Verboden wapenbezit

De wet kent verschillende categorieën van verboden wapenbezit. De wet regelt onder meer het bezit van messen, boksbeugels, peperspray, stroomstootwapens, zwaarden, geweren en (alarm)pistolen.

Vergunning wapenbezit Nederland

De wet kent tevens speciale bepalingen over het bezit van wapens waarvoor een vergunning nodig is, bijvoorbeeld een wapen ten behoeve van sportschutters en jagers. Zonder vergunning is het verboden om deze wapens in Nederland in je bezit te hebben.

Wet Wapens en Munitie

De advocaten van de strafsectie van Cleerdin & Hamer advocaten zijn allen bekwaam op het terrein van de Wet Wapens en Munitie.

Zij kunnen u bijstaan wanneer u wordt verdacht van illegaal wapenbezit in Nederland. Maar zij kunnen ook een verzoekschrift tot teruggave indienen. Dit kan wanneer u meent dat uw wapen ten onrechte in beslag is genomen. Of ten onrechte als wapen is aangemerkt.