Milieustrafrecht

Milieudelict voorbeelden

Bent u door het openbaar ministerie strafrechtelijk vervolgd omdat u ervan verdacht wordt een milieudelict te hebben gepleegd, zoals het storten van een afvalstof, het illegaal kappen van bomen of het vervoeren van gevaarlijke stoffen zonder een daarvoor vereiste vergunning?

Meer informatie over milieustrafrecht

De website http://www.milieustrafrecht.eu/ van Cleerdin & Hamer Advocaten biedt informatie. Over de procedures en daarnaast mogelijke gevolgen, en helpt u verder met zoeken.

Kies hieronder het onderwerp met betrekking tot milieustrafrecht waarover u meer informatie wilt:

Milieustrafrecht:

Een korte beschrijving van de reikwijdte van het milieustrafrecht. Welke wetten en regelgeving zijn van toepassing?

Opsporing van milieudelicten:

Verschillende instanties zijn bevoegd om milieudelicten op te sporen, hetgeen kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging. Tot hoever reiken de bevoegdheden van de verschillende opsporingsambtenaren?

Sancties:

Milieudelicten kunnen op verschillende manieren worden aangepakt. Naast de bestuurlijke boete bestaat ook de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging en kunnen er verschillende straffen en/of maatregelen worden opgelegd.

Daderschap:

Veelal worden milieudelicten door bedrijven gepleegd en wordt het bedrijf als rechtspersoon vervolgd. Dat betekent echter niet dat de natuurlijke persoon achter het bedrijf vrijuit gaat.

Natuurbeschermingsrecht:

Als ondernemer krijgt men vaak met de verschillende regelingen op gebied van bescherming van natuur en van dier- en plantensoorten te maken. Overtreding van specifieke wettelijke bepalingen uit het natuurbeschermingsrecht kunnen strafrechtelijk gesanctioneerd worden.

Afvalstoffen:

Bij een groot gedeelte van de milieustrafrechtzaken speelt de vraag of een stof is aan te merken als afvalstof. Indien dat immers het geval is, dient er met een scala aan wet- en regelgeving rekening te worden gehouden.

Advocaten:

Wat kan een advocaat voor u betekenen en hoe zit het vervolgens met de financiën? Hoe vindt u een in het milieustrafrecht gespecialiseerde advocaat? Cleerdin & Hamer Advocaten helpt u op weg.

In een ontnemingsprocedure kan de rechter aan iemand die is veroordeeld voor een strafbaar feit de verplichting opleggen een geldbedrag aan de Staat te betalen ter ontneming van het vermeende wederrechtelijk verkregen voordeel.

lees verder »

Onze Tweets

Volg @cleerdinhamer op twitter.

Strafrecht advocaten

Simeon Burmeister
CH Logo

Simeon Burmeister

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
Robert Malewicz
CH Logo

Robert Malewicz

Strafrecht & Uit- en overleveringsrecht
Sander Janssen
CH Logo

Sander Janssen

Strafrecht
Robbert Jonk
CH Logo

Robbert Jonk

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Ontnemingsrecht & Uit- en overleveringsrecht
Patrick van der Meij
CH Logo

Patrick van der Meij

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Ontnemingsrecht
Elwin Boskma
CH Logo

Elwin Boskma

Strafrecht, Jeugdrecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
Paul van Putten
CH Logo

Paul van Putten

Strafrecht, Personen en familierecht, Jeugdrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Sociaal zekerheidsrecht
Geert-Jan Kruizinga
CH Logo

Geert-Jan Kruizinga

Strafrecht, Jeugdrecht, Verkeersstrafrecht & Bijstand benadeelde partij
Sabine Pijl
CH Logo

Sabine Pijl

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Uit- en overleveringsrecht
Melissa Slaghekke
CH Logo

Melissa Slaghekke

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Ontneming & Internationaal strafrecht (uitlevering en overlevering)
Frezia Aarts
CH Logo

Frezia Aarts

Strafrecht, Internationaal strafrecht, Uit- en overleveringsrecht, Jeugdrecht, Militair strafrecht & EHRM
Desiree de Jonge
CH Logo

Desiree de Jonge

Strafrecht, Bijstand benadeelde partij & Cassatie
Maike Bouwman
CH Logo

Maike Bouwman

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Uit- en overleveringsrecht & Jeugdrecht
Paul Verweijen
CH Logo

Paul Verweijen

Strafrecht
Chana Grijsen
CH Logo

Chana Grijsen

Strafrecht, Cybercrime, Verkeersstrafrecht, Jeugdrecht & Cassatie
Erik Kok
CH Logo

Erik Kok

Strafrecht, Internationaal strafrecht & Uit- en overleveringsrecht
Max den Blanken
CH Logo

Max den Blanken

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Ontnemingsrecht
Inge Raterman
CH Logo

Inge Raterman

Strafrecht, Ontnemingsrecht,Jeugdrecht, Penitentiair recht & Verkeersstrafrecht
Ben Polman
CH Logo

Ben Polman

Strafrecht, Uit- & overleveringsrecht, Cybercrime & Penitentiair recht
Sophie Hof
CH Logo

Sophie Hof

Strafrecht, Jeugdrecht & Uit- en overleveringsrecht
Aram Sprey
CH Logo

Aram Sprey

Strafrecht
Rick van Leusden
CH Logo

Rick van Leusden

Strafrecht, Verkeersstrafrecht & Casssatie
Michiel Olthof
CH Logo

Michiel Olthof

Strafrecht, Financieel economisch strafrecht & Ontnemingsrecht
Aimée Timorason
CH Logo

Aimée Timorason

Strafrecht
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies