Home » Strafrecht » Milieustrafrecht

Milieustrafrecht

Milieudelict voorbeelden

Bent u door het openbaar ministerie strafrechtelijk vervolgd omdat u ervan verdacht wordt een milieudelict te hebben gepleegd, zoals het storten van een afvalstof, het illegaal kappen van bomen of het vervoeren van gevaarlijke stoffen zonder een daarvoor vereiste vergunning?

Meer informatie over milieustrafrecht

De website http://www.milieustrafrecht.eu/ van Cleerdin & Hamer Advocaten biedt informatie. Over de procedures en daarnaast mogelijke gevolgen, en helpt u verder met zoeken.

Kies hieronder het onderwerp met betrekking tot milieustrafrecht waarover u meer informatie wilt:

Milieustrafrecht:

Een korte beschrijving van de reikwijdte van het milieustrafrecht. Welke wetten en regelgeving zijn van toepassing?

Opsporing van milieudelicten:

Verschillende instanties zijn bevoegd om milieudelicten op te sporen, hetgeen kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging. Tot hoever reiken de bevoegdheden van de verschillende opsporingsambtenaren?

Sancties:

Milieudelicten kunnen op verschillende manieren worden aangepakt. Naast de bestuurlijke boete bestaat ook de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging en kunnen er verschillende straffen en/of maatregelen worden opgelegd.

Daderschap:

Veelal worden milieudelicten door bedrijven gepleegd en wordt het bedrijf als rechtspersoon vervolgd. Dat betekent echter niet dat de natuurlijke persoon achter het bedrijf vrijuit gaat.

Natuurbeschermingsrecht:

Als ondernemer krijgt men vaak met de verschillende regelingen op gebied van bescherming van natuur en van dier- en plantensoorten te maken. Overtreding van specifieke wettelijke bepalingen uit het natuurbeschermingsrecht kunnen strafrechtelijk gesanctioneerd worden.

Helpdesk

Afvalstoffen:

Bij een groot gedeelte van de milieustrafrechtzaken speelt de vraag of een stof is aan te merken als afvalstof. Indien dat immers het geval is, dient er met een scala aan wet- en regelgeving rekening te worden gehouden.

Advocaten:

Wat kan een advocaat voor u betekenen en hoe zit het vervolgens met de financiën? Hoe vindt u een in het milieustrafrecht gespecialiseerde advocaat? Cleerdin & Hamer Advocaten helpt u op weg.

In een ontnemingsprocedure kan de rechter aan iemand die is veroordeeld voor een strafbaar feit de verplichting opleggen een geldbedrag aan de Staat te betalen ter ontneming van het vermeende wederrechtelijk verkregen voordeel.

lees verder »

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.