Home » Strafrecht » Inverzekeringstelling

Inverzekeringstelling

Ophouden voor verhoor

De politie kan u afhankelijk van het feit waarvan u wordt verdacht maximaal 6 of 9 uur op het politiebureau vasthouden. Als u verdacht wordt van een ernstig feit – een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten – zal dit maximaal 9 uur zijn. De termijn gaat lopen vanaf het moment dat u op het politiebureau wordt binnengebracht. De tijd tussen 00:00 uur en 09:00 uur (van twaalf uur ’s nachts tot negen uur ’s ochtends) telt echter niet mee bij het berekenen van de maximale termijn. Als u bijvoorbeeld om 22:00 uur wordt binnen gebracht op het politiebureau en u bent aangehouden voor een ernstig feit, dan heeft de politie tot 16.00 uur de volgende dag te tijd om u te verhoren.

Langer vasthouden

In sommige gevallen wil de politie u langer op het bureau vasthouden in het belang van het onderzoek in uw strafzaak. De politie heeft dan meer tijd nodig om de feiten boven water te krijgen. In dat geval beslist de hulpofficier van justitie of u langer op het bureau moet blijven voor verder onderzoek. De hulpofficier is meestal een hogere politiefunctionaris.

Inverzekeringstelling

Besluit de hulpofficier dat u inderdaad langer moet blijven dan zal hij een bevel tot inverzekeringstelling geven. Met dit bevel kan de politie u in totaal nog driemaal 24 uur op het politiebureau vasthouden (inclusief de nachtelijke uren). U krijgt een kopie van dit bevel tot inverzekeringstelling. Als u bijvoorbeeld op maandag om 22.00 uur op het politiebureau bent binnen gebracht en bent aangehouden voor een ernstig feit, dan heeft de politie tot en met de inverzekeringstelling tot vrijdag 16:00 uur de tijd om het onderzoek te doen en u (nogmaals) te verhoren.

Voorwaarden inverzekeringstelling

Inverzekeringstelling is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

• Indien het in het belang van het onderzoek is dat u langer op het
politiebureau verblijft voor nader verhoor of een eventuele
confrontatie met getuigenverklaringen;
• Indien de hulpofficier van justitie de beslissing tot
inverzekeringstelling heeft genomen;
• Indien hij u heeft gehoord voordat hij die beslissing nam;
• Indien volgens de wet voorlopige hechtenis is toegestaan terzake van het feit waarvan u wordt verdacht, te denken valt aan een diefstal, een drugsdelict, valsheid in geschrifte, maar bijvoorbeeld niet door rood licht fietsen en wildplassen.

Helpdesk

Verlenging van de inverzekeringstelling

In eerste instantie duurt uw inverzekeringstelling 3 dagen. Gedurende die 3 dagen overlegt de politie met een Officier van Justitie wat er verder moet gebeuren. Na het verstrijken van die termijn zijn er twee mogelijkheden:

1. De Officier van Justitie vindt dat u in het belang van het onderzoek nog langer dient te worden vastgehouden. In dat geval kan hij de inverzekeringstelling op het politiebureau nog eens verlengen met maximaal driemaal 24 uur. U krijgt een afschrift van dit bevel tot verlenging. In de praktijk komt zo’n
verlenging overigens niet vaak voor.

2. De Officier van Justitie vindt dat het onderzoek inmiddels ver genoeg gevorderd is om een definitief besluit te kunnen nemen over de verdere gang van zaken. In dat geval wordt u aan hem voorgeleid. Indien de Officier van Justitie wenst dat u langer blijft vastzitten, zult u worden voorgeleid aan de rechter-
commissaris en zal uw inbewaringstelling worden gevorderd.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.