Financiële regelgeving wordt gehandhaafd door DNB, AFM en het OM. Dit betreft zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke handhaving. Bij financiële regelgeving kan worden gedacht aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) of de Wet op het financieel toezicht (Wft). Een veelvoorkomende verdenking betreft het handelen door bijvoorbeeld beleggingsfondsen zonder de vereiste ontheffing van DNB, zoals benoemd in artikel 3:5 lid 4 Wft. Ook marktmisbruik (handel met voorkennis en marktmanipulatie) behoort tot het financieel strafrecht.

Voor meer informatie over de  Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme zie: Niet voldoen meldplicht Wwft

Advocaten

Onze advocaten hebben ruime ervaring met zowel bestuurs- als strafrechtelijke procedures op het gebied van het financieel strafrecht.

Wanneer u of uw onderneming daarmee in aanraking komt, is het aan te raden om een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. De strafrechtadvocaten van Cleerdin & Hamer advocaten kunnen u bijstaan.

Financieel Strafrecht advocaten
  • Simeon Burmeister Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Robbert Jonk Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Ontnemingsrecht & Uit- en overleveringsrecht
  • Patrick van der Meij Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Ontnemingsrecht
  • Sabine Pijl Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Uit- en overleveringsrecht
  • Melissa Slaghekke Strafrecht, Financieel Strafrecht, Jeugdstrafrecht, Uit- en overleveringsrecht
  • Maike Bouwman Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Uit- en overleveringsrecht & Jeugdrecht
  • Max den Blanken Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Ontnemingsrecht