Sabine Pijl | Cleerdin & Hamer Advocaten

“Sabine staat ondernemingen en privépersonen bij die in aanraking komen met de FIOD, NVWA-IOD, AFM, DNB of Nederlandse Arbeidsinspectie”

Sabine Pijl is als partner verbonden aan ons kantoor. Zij is gespecialiseerd in het financieel-economisch strafrecht en heeft ruime ervaring op het gebied van fraudezaken (oplichting, valsheid in geschrift, omkoping, witwassen en faillissementsfraude) en milieustrafrechtzaken. In haar praktijk krijgt zij ook veel te maken met ondernemingen waar een calamiteit of bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden.

Sabine staat ondernemingen en privépersonen bij die in aanraking komen met de FIOD, NVWA-IOD, AFM, DNB of Nederlandse Arbeidsinspectie. Tot haar clientèle behoren spelers uit de financiële wereld, vastgoed, afvalverwerking, chemische industrie en bouw. Ook staat zij professionele dienstverleners (o.m. notarissen, accountants, belastingadviseurs) bij die in hun praktijk te maken krijgen met het strafrecht.

Ondernemingen worden in