Melissa Slaghekke voert uitsluitend een strafrechtelijke praktijk.

Zij heeft ruime ervaring in het bijstaan van ondernemingen en privépersonen in (omvangrijke) fraudezaken. Het betreft cliënten verdacht van financieel-economische strafbare feiten als witwassen, valsheid in geschrifte, faillissementsfraude en (ambtelijke en niet-ambtelijke) omkoping. Zij heeft in deze praktijk frequent te maken met opsporingsautoriteiten als de FIOD, ILT, Inspectie SZW en de NVWA.

Daarnaast is zij gespecialiseerd in het commune strafrecht als geweldsdelicten, vermogensdelicten en opiumdelicten. Ook staat zij zeer frequent cliënten bij in het internationale strafrecht, waarbij het gaat om het uit- en overleveringsrecht, WETS en WOTS. Het betreft bijvoorbeeld zaken waarbij de overlevering is verzocht op basis van een Europees Arrestatie Bevel.

Melissa Slaghekke behandeld ook jeugdstrafzaken.

Voordat Melissa bij Cleerdin & Hamer advocaten in dienst trad is zij werkzaam geweest als advocaat bij een groot advocatenkantoor aan de Amsterdamse Zuidas. Aldaar heeft zij zich gespecialiseerd in omvangrijke en gecompliceerde internationale en/of nationale strafrechtelijke (fraude)onderzoeken. Tevens heeft zij veel ervaring opgedaan in bijstand van beroepsbeoefenaren (als advocaten, artsen en notarissen) onderworpen aan een tuchtrechtelijk en/of strafrechtelijk onderzoek.

Melissa voltooide een master Strafrecht en een master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht. Zij studeerde in 2011 af op de onderwerpen ‘Corporate corruption’ en ‘De bewijswaarde van getuigenconfrontaties’. Voordat Melissa Slaghekke in 2012 beëdigd werd als advocaat is zij werkzaam geweest als griffier op de sector Strafrecht van het Gerechtshof Amsterdam.

Naast haar werkzaamheden bij Cleerdin & Hamer advocaten zet Melissa Slaghekke zich in voor ‘Lawyers for Lawyers’. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten.

Expertise

 • Strafrecht
 • Internationaal strafrecht (uitlevering en overlevering WETS en WOTS)
 • Financieel-economisch strafrecht
 • Jeugdstrafrecht
 • Ontneming

Opleidingen

 • Leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht, VU Amsterdam
 • Law Firm School, Amsterdam
 • Nederlands recht, specialisatie strafrecht en forensica, criminologie en rechtspleging, aan de Universiteit Maastricht
 • Internationaal recht aan de Universiteit van Uppsala, Zweden

Nevenfuncties/lidmaatschappen

 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
 • Lid van Lawyers for Lawyers
 • Columnist BijzonderStrafrecht.nl

Publicaties en media

 • I Raterman & M.MR. Slaghekke, ‘Nee heb je, ja kun je krijgen; de beoordeling en motivering van getuigenverzoeken in het licht van de Hoge Raad en het EHRM” in: P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), in: Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018, p. 171-184. Lees hier de bijdrage
 • B.J. Polman & M.M.R. Slaghekke, ‘Overlevering; hoe verloopt de overleveringsprocedure na een Europees Aanhoudingsbevel ook alweer? Advocatenblad september 2018. Lees hier het artikel.
 • ‘Hoge strafeisen voor geëscaleerde drugsdeal’, Artikel in De Gelderlander, 12 september 2018. Lees het artikel
 • Slaghekke & J.G. Geertsma, Het ontzetten uit beroep of ambt; op de weg van de straf- en/of tuchtrechter? Nederlands Juristenblad, 11 december 2015, afl. 43.
 • Slaghekke & S. Pijl, Het beroep onder de loep: aanpak van faciliterende beroepsbeoefenaren, Strafblad, 1 november 2015.
 • Slaghekke, commentaar bij art. 98 Wetboek van Strafvordering, Melai / Groenhuijsen,
 • Slaghekke e.a., Kronieken Strafrecht, Advocatenblad, december 2015.
 • Slaghekke e.a., Kronieken Strafrecht, Advocatenblad, december 2016.
 • Slaghekke & S. Pijl, Betekenisperikelen en de gemachtigd raadsman, Advocatenblad, december 2015.
 • Slaghekke & S. Pijl, De invulling van witwassen, Advocatenblad, september 2016.
 • Slaghekke & S. Pijl, “ Claimcultuur is funest. Ondernemers hebben te weinig verweer bij beslaglegging’, De Telegraaf, 12 oktober 2015.
 • Slaghekke, Welke straf staat er op doorrijden na een ongeluk? Interview RTL Z, 28 april 2016
 • Slaghekke, Andere eisen bij ongelukken met monstertruck en speedboot, maar waarom? Interview NOS, 15 maart 2016.

Columns Bijzonder Strafrecht

 1. De ISMI-catcher: vrijspel voor de FIOD?!, 17 november 2015, Lees het artikel
 2. Digitalisering en kennisneming van het procesdossier: 1-0 voor het OM, 15 september 2015, Lees het artikel
 3. Ernstig arbeidsongeval? Pas op voor het OM, 17 mei 2016, Lees het artikel