Dirk Dammers | Cleerdin & Hamer Advocaten

“Dirk is gespecialiseerd in het financieel-economisch en fiscaal strafrecht en houdt zich bezig met strafzaken waarbij (rechts)personen worden verdacht van belastingfraude, alsmede van aanverwante delicten als valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen”

Dirk Dammers is sinds 2018 verbonden aan Cleerdin & Hamer Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het financieel-economisch en fiscaal strafrecht. In dit kader houdt hij zich bezig met strafzaken waarbij (rechts)personen worden verdacht van belastingfraude, alsmede van aanverwante delicten als valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Dirk houdt zich dan ook in het bijzonder bezig met fraudezaken. Daarnaast legt hij zich toe op ontnemingszaken en beklagprocedures tegen de inbeslagneming van goederen.

Tijdens zijn rechtenstudie heeft Dirk gekozen voor zowel een strafrechtelijke als fiscaalrechtelijke afstudeerrichting. Dit aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University. Deze specifieke achtergrond komt hem van pas in zijn praktijk. Ter afronding van zijn studies heeft hij onderzoek verricht naar de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel bij fiscale delicten, alsmede naar de balans tussen de doelmatigheid van en de rechtsbescherming bij conservatoir beslag.

Naast deze financieel-economische achtergrond houdt Dirk zich eveneens bezig met cassatiezaken. Hierin staat hij cliƫnten bij die het oordeel van een lagere rechter willen voorleggen aan de Hoge Raad.