Diederick van Rinsum | Cleerdin & Hamer

“Welsprekend, overtuigend en genuanceerd.”

Diederick van Rinsum behandelt uitsluitend strafzaken en legt zich toe op het strafrecht in al zijn facetten. Actief betrokken in elk stadium van het onderzoek, doorgrondt hij vlug uw problemen en komt hij snel tot de kern van de zaak. Vervolgens kijkt hij naast de geijkte wegen ook buiten de gebaande paden. Op zoek naar nieuwe juridische en feitelijke argumenten. Deze argumenten vertaalt hij voorts op duidelijke wijze naar actiepunten en realistische verwachtingen voor zijn clientèle.

Diederick van Rinsum heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden om vervolgens aldaar de master Straf- en Strafprocesrecht succesvol af te ronden. Tijdens zijn gehele studententijd heeft hij meerdere juridische (student-)stages met goed gevolg afgerond bij toonaangevende – in strafrecht gespecialiseerde – advocatenkantoren, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Hij doet zijn werk onbevooroordeeld, betrokken en discreet. Door zijn eindeloze enthousiasme voor het vak van strafrechtadvocaat blijft hij strijdbaar en ontbreekt het hem nooit aan uithoudingsvermogen om ook de grotere “uphill battle” voor u te voeren en tot een zo goed mogelijk einde te brengen.

Diederick van Rinsum stelt zich op het standpunt dat alleen door het bieden van goed tegenwicht, de weegschaal van Vrouwe Justitia in balans blijft. Het voor het voetlicht brengen van uw verdediging doet hij zodoende altijd welsprekend, overtuigend en genuanceerd. mr. Van Rinsum staat in beginsel geen slachtoffers bij.

Hij heeft – naast het klassieke strafrecht – een bijzondere interesse in het financieel-economisch strafrecht. Verder staat hij garant voor een kwalitatief hoogwaardige en cliëntgerichte dienstver