Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Financieel economisch
strafrecht

Abonnement op rechtsbijstand

Ondernemingen en bestuurders krijgen zonder uitzondering te maken met strafrechtelijke kwesties. Dit kan op vele verschillende manieren. Uw onderneming en haar leidinggevenden of medewerkers kunnen worden betrokken in een strafrechtelijke procedure. Het contact met justitie kan ook losstaan van een eerdere verdenking, bijvoorbeeld in het geval van derdenbeslag.

Voor alle fases van de procedure (doorzoeking, verhoor, afdoening) levert ons kantoor rechtsbijstand op basis van uurtarief of prijsafspraak. In geval van een procedure spreken we van ‘rechtsbijstand achteraf’, namelijk nadat een eventuele wetsovertreding al zou hebben plaatsgevonden. Voor bepaalde vormen van rechtsbijstand voordat sprake is of zou kunnen zijn van een strafbaar feit (advies en compliance), ‘ rechtsbijstand vooraf’, gelden dezelfde mogelijkheden.

Voor vraagstukken die losstaan van een (toekomstige) verdenking van een strafbaar feit als zodanig, maar die toch al dan niet verband houden met het strafrecht of samenhangende juridische kwesties, voorziet Cleerdin & Hamer in het ‘abonnement op rechtsbijstand’. Met dit abonnement op onze rechtsbijstand heeft u altijd toegang tot een vijftal gespecialiseerde strafrechtadvocaten voor uw vraagstukken op het gebied van het bijzonder én het commune strafrecht die losstaan van een concrete strafrechtelijke verdenking of vervolging. Als abonnee krijgt u een vast aanspreekpunt dat ook voor dringende aangelegenheden buiten kantoortijden is te benaderen. In het geval dat uw vaste aanspreekpunt afwezig is of bezet is, wordt u doorgeleid naar een vaste waarnemer. U heeft kortom altijd een aanspreekpunt.

Het abonnement kost een vast bedrag per jaar en behelst op jaarbasis een maximum van tien uren rechtsbijstand per onderneming ten aanzien van kwesties die losstaan van een procedure of ondersteuning op het gebied compliance.

De nazorg voor een eenmaal afgerond compliance traject valt wel binnen het abonnement. In het geval de rechtsbijstand binnen het abonnement de tien uren overschrijdt, wordt gewerkt tegen een gereduceerd tarief.

Net als in het geval dat uw onderneming als abonnementhouder onverhoopt betrokken raakt in een strafrechtelijke procedure, geldt voor die uren buiten het abonnement een korting van 10 tot 15% op het reguliere uurtarief van onze strafrechtspecialisten.

Abonnement op rechtsbijstand - Huurrecht advocaat - Aandeelhoudersovereenkomst | Cleerdin & Hamer Advocaten