Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Financieel economisch
strafrecht

Bijstand bij een doorzoeking

Een strafrechtelijk onderzoek kan gepaard gaan met een inval (doorzoeking) van opsporende instanties bij een al dan niet verdachte onderneming. Het betreft bijvoorbeeld een doorzoeking door de politie, de FIOD, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de Inspectie SZW. Een doorzoeking is vaak onverwacht en heeft een enorme impact. Het is goed te weten dat u recht heeft op bijstand bij een doorzoeking. Een doorzoeking is doorgaans het eerste moment waarop een onderneming en leidinggevenden daarbinnen wetenschap krijgen dat die als verdachte is aangemerkt. Aangezien een doorzoeking dient tot inbeslagname van documenten of voorwerpen die in het strafrechtelijk onderzoek eventueel tot bewijs van strafbare feiten kunnen dienen, is het van belang dat direct adequaat op de inval wordt gereageerd.

Zo is het onder meer van belang dat de opsporingsambtenaren bij binnenkomst direct door uw receptionist (na legitimatie) in een (lege) wachtruimte worden geplaatst, dat de directie wordt gehaald en dat uw advocaat wordt geraadpleegd. Vraag altijd naar de grondslag van het onderzoek: wie wordt verdacht waarvan en vraag of u verplicht bent mee te werken aan de doorzoeking. Advies is om formeel bezwaar te maken tegen de doorzoeking en niet inhoudelijk op de verdenking (en daarop gerichte vragen van opsporingsambtenaren) te reageren. U kunt verzoeken te wachten met de aanvang van een doorzoeking tot het moment dat de advocaat is gearriveerd. De advocaat kan u verder adviseren vooraf, gedurende en na afloop van de doorzoeking.

Bijstand bij een doorzoeking | Cleerdin & Hamer Advocaten