Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Financieel economisch
strafrecht

Merkfraude of merkvervalsing

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de politie, de douane en het Functioneel Parket zetten stevig in op de aanpak van zogeheten intellectuele eigendomsfraude, ook wel merkvervalsing of merkfraude genoemd (https://www.om.nl/@90956/fiod-politie-douane/). In september 2015 hebben deze instanties in gezamenlijke acties ruim 100.000 stuks kleding, parfum, horloges, schoenen en tassen in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op duizenden merkvervalste sigaretten, op meer dan € 55.0000 aan contant geld, op auto’s en op een aantal bankrekeningen. Er is een groot aantal verdachten aangehouden in merkfraude zaken, en het is vooralsnog onduidelijk wat hen mogelijk boven het hoofd hangt.

Het Openbaar Ministerie kan besluiten te vervolgen voor handel in merkvervalste goederen. Het betreft meer in het bijzonder de invoer, doorvoer, verkoop, aflevering, uitdeling en het in voorraad hebben van merkvervalste goederen. Er kan ook worden gedacht aan vervolging ter zake van (bijkomende) strafbare feiten als witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Merkfraude of merkvervalsing | Cleerdin & Hamer Advocaten

Handel in merkvervalste goederen wordt bedreigd met een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van € 81.000,-. Indien de handel in het kader van beroep of bedrijf heeft plaatsgevonden of indien ten gevolge van de handel gevaar voor personen of goederen is te verwachten, bijvoorbeeld omdat de goederen op een ondeugdelijke wijze zijn geproduceerd, zijn de straffen hoger (een maximum van vier jaar gevangenisstraf). Het ligt bij dit soort zaken overigens voor de hand dat het Openbaar Ministerie een procedure zal starten ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Het Openbaar Ministerie is bevoegd merkenfraude af te doen met een transactie of strafbeschikking, in dat geval wordt de verdachte een gang naar de rechter bespaard.