Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Financieel economisch
strafrecht

Btw-fraude carrousel

Van btw-fraude kan sprake zijn indien een particulier of een onderneming om financieel voordeel te verkrijgen opzettelijk verkeerde informatie heeft opgegeven aan de Belastingdienst in het kader van de aangifte omzetbelasting.

Het betreft misbruik van regelingen waarbij bijvoorbeeld geen btw wordt afgedragen, terwijl dat wel verplicht is. Veel voorkomend is een zogenoemde “btw-carrouselfraude”, waar een particulier of onderneming geen btw afdraagt aan de Belastingdienst, maar de btw wel in rekening brengt bij zijn afnemers. Ook indien u als ondernemer niet opzettelijk verzuimt btw af te dragen, loopt u toch het risico betrokken te raken bij een strafrechtelijk onderzoek, zowel via afnemers als leveranciers. Alleen indien u kunt aantonen dat u te goeder trouw heeft gehandeld en heeft getracht te voorkomen dat u betrokken raakte bij die btw-fraude, heeft u een kans strafrechtelijk aansprakelijkheid te ontlopen.