Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Financieel economisch
strafrecht

Sepot

De officier van justitie kan in de eerste plaats op gronden aan het algemeen belang ontleend beslissen af te zien van vervolging en de zaak te seponeren, al dan niet onder voorwaarden. Bij een sepot worden geen consequenties verbonden aan een geconstateerde wetsovertreding.

In dit verband staat de officier van justitie een groot aantal sepot codes ter beschikking, uiteenlopend van technische sepots indien iemand ten onrechte als verdachte is aangemerkt (code 01) of indien het bewijs ontbreekt (code 02), tot beleidssepots indien sprake is van een gering feit of een gering aandeel in het feit (code 40 resp. 41) of indien de verhouding tot de benadeelde is geregeld (code 70). Hoewel het verschil in betekenis van de diverse sepotcodes soms klein lijkt, kunnen wel degelijk verstrekkende nadelige gevolgen kleven aan net de ‘verkeerde’ sepotcode. Dit is niet alleen het geval in verband met de latere waardering van de justitiële documentatie van een verdachte, maar bijvoorbeeld ook bij het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Wet Bibob of een visum voor landen als de Verenigde Staten. Zelfs bij een sepot is de betrokkenheid van een advocaat onmisbaar.

Ontbinding via de kantonrechter - Cassatieprocedure in strafzaken - Strafrechtelijke procedure - Sepot | Cleerdin & Hamer Advocaten