Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Financieel economisch
strafrecht

Strafrechtelijke rechtsbijstand

Er zijn verschillende vormen van strafrechtelijke rechtsbijstand mogelijk die aansluiten bij de complexe aard en inhoud van het (bijzonder) strafrecht en de handhaving daarvan. Tegen aantrekkelijke tarieven en op een toegankelijke wijze bieden wij u de bijstand die u en/of uw onderneming nodig hebben.

Vaak is de onderneming al in een strafrechtelijke procedure betrokken geraakt voordat de cliënt zich tot ons wendt. Dit is bijvoorbeeld het geval als in uw onderneming een doorzoeking plaatsvindt en de administratie in beslag wordt genomen door de justitiële autoriteiten, of als u of uw medewerkers worden uitgenodigd of aangehouden voor een verhoor op het politiebureau. Het is ook mogelijk dat schijnbaar uit het niets een dagvaarding wordt ontvangen en uw onderneming voor de rechter dient te verschijnen. Dagvaarden is niet de enige manier waarop het Openbaar Ministerie een strafzaak kan afdoen: een zaak kan ook onder voorwaarden worden geseponeerd of worden bestraft met een transactie of een strafbeschikking. Strafrechtelijke rechtsbijstand door een ervaren en deskundig advocaat is in al deze situaties onontbeerlijk.

Strafrechtelijke rechtsbijstand - Bedrijfsbeeindiging | Cleerdin & Hamer Advocaten

Toekomstige strafrechtelijke procedure

Steeds meer ondernemingen willen voorkomen dat zij in de beklaagdenbank terechtkomen. In dat kader is het raadzaam met onze advocaten te benaderen voor advies ten aanzien een mogelijke toekomstige strafrechtelijke procedure en het afwenden daarvan. Een meer structurele vorm van advies bestaat in de zogenoemde compliance, oftewel het bewerkstelligen dat in uw onderneming wordt gewerkt in overeenstemming met alle wet- en regelgeving en gedragsregels die voor uw branche gelden.