Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Financieel economisch
strafrecht

Compliance

‘Voorkomen is beter dan genezen’ lijkt de meest praktische vertaling van compliance. Feitelijk gaat het bij compliance erom dat wetten en regels worden nageleefd. Het voorkomen van een procedure waarin uw onderneming of u zelf strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, is beter dan de genezing van een bevredigende uitkomst van een (strafrechtelijke) procedure.

Compliant zijn is voor ondernemingen van groot belang. Het niet naleven van wetten en regels kan leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid met grote gevolgen voor de bedrijfsvoering, welke gevolgen zelfs het voortbestaan van de onderneming in gevaar kunnen brengen. De gevaren bestaan bijvoorbeeld in het opsporingsonderzoek en de maatregelen die in dat verband kunnen worden getroffen, in de uiteindelijke bestraffing door de rechter, maar ook in de hoge proceskosten. Een gevaar bestaat ook denken in reputatieschade als gevolg van het strafrechtelijk ingrijpen door de overheid.

Compliance - Asielrecht | Cleerdin & Hamer Advocaten

Bij het naleven van wetten en regels valt uiteraard te denken aan het voorkomen van het plegen van commune strafbare feiten als valsheid in geschrifte en witwassen, maar ook aan het naleven van vergunningvoorschriften en de wet- en regelgeving rond het arbeidsrecht.

Cleerdin & Hamer kan u van dienst zijn bij het onderzoek naar de vraag hoe compliant u bent. Wij kunnen de voor uw onderneming relevante wet- en regelgeving in kaart brengen, alsmede uw interne werkprocessen. Aan de hand daarvan kan worden beoordeeld of uw organisatie compliant genoeg is en welke verbeteringen zouden kunnen of moeten worden doorgevoerd.