Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Financieel economisch
strafrecht

Corporate recovery

Corporate recovery bestaat uit het er weer bovenop te helpen van een onderneming.

Belangrijke mogelijkheden zijn:

  • Beperken kosten door ontslag;
  • Beperken kosten door sanering;
  • Financiering veiligstellen / herfinanciering;
  • Herstructurering;
  • Sanering;
  • Doorstart met en zonder faillissement.

Sterfhuisconstructie

Eerst wordt gekeken naar de bedrijfsstructuur. Zit de onderneming niet te ruim in zijn jas? Via een sterfhuisconstructie is het soms mogelijk minder rendabele onderdelen op verantwoorde wijze te laten afzinken.

Corporate recovery | Cleerdin & Hamer Advocaten

Personeel grootste kostenpost

De volgende stap zijn de kosten. Bij de meeste onderneming vormt het personeel de grootste kostenpost. Over ontslag op bedrijfseconomische gronden bestaan veel misverstanden. Als u het goed aanpakt, is ontslag mogelijk zonder dat uw bedrijf daardoor te grote financiële risico’s loopt.

Meer dan voorheen, kijkt de kantonrechter naar de financiële positie van een bedrijf. Als er aantoonbaar geen geld is voor een vergoeding aan een werknemer, dan hoort een kantonrechter die ook niet toe te kennen.

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername is ook een manier om via corporate recovery uit het dal te komen. Het hele bedrijf, maar ook onderdelen daarvan, kunnen worden overgezet naar een andere vennootschap. Het is wel zaak om daar een reële koopsom tegenover te stellen, anders kunnen fiscale en juridische problemen ontstaan. Een bedrijfsovername advocaat kan u hierin bijstaan.