Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht betreft grote materiële en immateriële belangen. Financiële en zakelijke doelstellingen staan soms lijnrechte tegenover ethiek en emotie. Goede juridische bijstand en advies is noodzakelijk. Zeker bij zaken als echtscheiding, alimentatie, gezag over kinderen, omgangsregelingen, uithuisplaatsingen en huwelijksvermogensrecht.

Familierecht: in overleg of via de rechter

Wij staan in het familierecht vaak mensen bij in situaties die niemand onberoerd laten. Een duidelijk voorbeeld zijn echtscheidingen. De rol van onze advocaten is om de cliënten hierin te begeleiden. En vervolgens een evenwicht te vinden tussen de emotionele enerzijds en de zakelijke kant anderzijds. Daar zijn twee manieren voor. In overleg en via de rechter.

Overeenstemming zonder tussenkomst rechter

Als het mogelijk is zal eerst geprobeerd worden zonder tussenkomst van een rechter tot overeenstemming te komen. Het is van belang dat zij na afloop verder kunnen met de gemaakte afspraken. Vooral als er kinderen in het spel zijn.

De meest werkbare afspraken worden vaak gemaakt in overleg met de ex-partner. En uiteraard diens familierechtadvocaat. Cliënten weten immers wel wat voor hen in de praktijk de beste oplossing is.

Familierecht voor de rechtbank

Helaas is het niet altijd mogelijk om in onderling overleg tot afspraken te komen. Dan zal de zaak vervolgens aan de rechtbank worden voorgelegd. Uw advocaat helpt u dan om uw situatie zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. De rechter zal ervan overtuigd moeten worden dat wat u vraagt redelijk en juridisch juist is. Dan kunt u het beste worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat in familierecht.

Goede juridische bijstand vereist maatwerk

Geen zaak en geen cliënt is gelijk. Bij iedere zaak spelen weer andere problemen. De taak van de advocaat is om de cliënt te attenderen op alle mogelijkheden. Soms is het ook voor de cliënt beter om af te wijken van de ‘standaardroute’. Maar het behalen van een voor de cliënt bevredigend resultaat geldt als uitgangspunt.

Advocaat familierecht

Goede juridische bijstand vereist maatwerk. Dit zodat u zich over het juridische gedeelte van de zaak geen zorgen hoeft te maken. Bent u op zoek naar meer juridische informatie over familierecht met betrekking tot een echtscheiding? Dan kunt u terecht op onze pagina over de echtscheidingsadvocaat.

Personen- en familierecht advocaten

Glenda Raap
CH Logo

Glenda Raap

Personen- en familierecht & Mediation
Mirjam van der Weide
CH Logo

Mirjam van der Weide

Personen- & familierecht, Mediation, Jeugdrecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
Manon van Meurs
CH Logo

Manon van Meurs

Personen- en familierecht, Mediation, Psychiatrisch patiëntenrecht & Erfrecht
Paul van Putten
CH Logo

Paul van Putten

Strafrecht, Personen en familierecht, Jeugdrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Sociaal zekerheidsrecht
Mirjam Nieuwendijk
CH Logo

Mirjam Nieuwendijk

Personen- en familierecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
Charifa Achekar
CH Logo

Charifa Achekar

Personen- en familierecht
Nickie Groen
CH Logo

Nickie Groen

Familierecht & Jeugdrecht
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies