Home » Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Veel mensen komen in het dagelijkse leven – vaak ongemerkt – in aanraking met familierecht. Zo heb je er mee te maken als je een relatie aangaat of beëindigt, of als je een kind krijgt.

Wanneer je hierbij een advocaat nodig hebt – bijvoorbeeld omdat je wilt scheiden – dan is het belangrijk dat je te maken hebt met een gespecialiseerd familierechtadvocaat, met kennis van zaken. Familierecht is maatwerk. Daarom heb je een advocaat nodig die hier oog voor heeft. Het is belangrijk dat je over het juridische gedeelte van de zaak je geen zorgen hoeft te maken.

Het beëindigen van een relatie gaat vaak gepaard met emoties en onzekerheid. Als er kinderen zijn, zullen hiervoor ook allerlei regelingen getroffen moeten worden. Daarnaast spelen er meestal allerlei zakelijke en financiële belangen die gewaarborgd moeten worden. Financiële en zakelijke doelstellingen staan soms lijnrecht tegenover ethiek en emotie.  Daarom is het van belang een advocaat in de arm te nemen die deze belangen adequaat en betrokken behartigt en oog heeft voor de wensen en belangen van de cliënt. Deze kunnen immers per persoon en situatie verschillen. Goede juridische bijstand en advies is noodzakelijk bij zaken als echtscheiding, alimentatie, gezag over minderjarige kinderen, omgangsregelingen, vraagstukken over roze ouderschap en uithuisplaatsingen.

Goede juridische bijstand vereist maatwerk

Geen zaak en geen cliënt is gelijk. Bij iedere zaak spelen weer andere problemen. De taak van de advocaat is om de cliënt te attenderen op alle mogelijkheden. Soms is het ook voor de cliënt beter om af te wijken van de ‘standaardroute’. Maar het behalen van een voor de cliënt bevredigend resultaat geldt als uitgangspunt.

Voor deskundige en persoonlijke bijstand kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten. Zij zijn gespecialiseerd in het familierecht en in hun praktijk dagelijks hier mee bezig. Zij zijn op de hoogte van de laatste jurisprudentie en ontwikkelingen binnen het familierecht.

De rol van onze advocaten is om cliënten te begeleiden en adviseren en een evenwicht te vinden tussen de emotionele enerzijds en de zakelijke kant anderzijds. Daar zijn twee manieren voor. In overleg en via de rechter.

Overeenstemming zonder tussenkomst rechter

Als het mogelijk is zal eerst geprobeerd worden zonder tussenkomst van een rechter tot overeenstemming te komen. Het is van belang om na afloop verder te kunnen met de gemaakte afspraken. Vooral als er kinderen zijn.

De meest werkbare afspraken worden vaak gemaakt in overleg met de ex-partner. En uiteraard diens familierechtadvocaat. Cliënten weten immers wel wat voor hen in de praktijk de beste oplossing is.

Procedure bij de rechtbank

Helaas is het niet altijd mogelijk om in onderling overleg tot afspraken te komen. Dan zal de zaak vervolgens aan de rechtbank worden voorgelegd. Uiteraard zullen wij situatie van onze cliënt en diens belangen zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.