Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Uit elkaar

Ouderschapsplan

Als ouders uit elkaar gaan, moeten zij de afspraken die zij maken voor en over hun kinderen, vastleggen in een ouderschapsplan. Denk aan afspraken over de verdeling van de zorg voor de kinderen, het hoofdverblijf, de kinderalimentatie, maar ook afspraken over nieuwe partners, toestemming voor vakanties, het bezoeken van ouderavonden etc. Een ouderschapsplan is maatwerk en elk ouderschapsplan is anders. Het is belangrijk om goed met elkaar te overleggen en om hierin ook deskundig te worden begeleid.

Wanneer je kinderen hebt en uit elkaar gaat, moet er veel geregeld worden. Niet alleen direct na het verbreken van de relatie, maar ook in de jaren daarna. Jullie zijn geen partners meer, maar blijven ouders van jullie kinderen. Dit betekent dat communicatie en duurzame oplossingen erg belangrijk zijn. Omdat het verbreken van een relatie vaak veel emoties met zich meebrengt, kan de communicatie onder druk komen te staan. Kinderen krijgen hier altijd iets van mee, hoe goed te ook je best doet om het bij ze weg te houden. Het is dus belangrijk om als ouders hierover met elkaar in gesprek te gaan en goede afspraken over en voor jullie kinderen te maken. Dat geeft rust voor jullie allemaal. Dit kan via mediation bij een advocaat-mediator, maar ook via overleg met ieder een eigen advocaat, gespecialiseerd in overlegscheidingen.

Wat staat in een ouderschapsplan

Als je gaat scheiden, is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In een
ouderschapsplan moeten onder andere afspraken staan over:

  • de invulling van het gezag (bijvoorbeeld hoe jullie samen beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen zoals waar jullie kind staat ingeschreven, verhuizingen, schoolkeuzes, vakanties);
  • de zorgregeling (wanneer de kinderen bij welke ouder verblijven);
  • hoe jullie de kosten van de kinderen verdelen;
  • hoe jullie met elkaar communiceren;
  • hoe en hoe vaak jullie elkaar informatie geven over de kinderen.

Omdat jullie kinderen en jullie situatie uniek zijn, is het belangrijk dat ook een ouderschapsplan past bij jullie specifieke situatie. Dat er maatwerk wordt geleverd. Dit kan alleen als het ouderschapsplan in overleg tot stand komt. Een rechter zal deze afspraken niet voor jullie maken. Bij mediation heb je dit zelf in de hand. Jullie kennen je kind het beste.

Ondanks het feit dat jullie als partners uit elkaar gaan, blijf je samen ouders van jullie kind(eren). Door op een goede en respectvolle wijze uit elkaar te gaan, is er meer rust voor de kinderen en worden zij niet geconfronteerd met rechtszaken tussen hun ouders. De advocaat-mediator helpt jullie om afspraken te maken over jullie kind(eren) en deze vast te leggen in een ouderschapsplan.