Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Alimentatie

Kinderalimentatie

Ouders zijn en blijven, ook als zij uit elkaar gaan, (wettelijk) verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en de kosten daarvan. Zij hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van hun kinderen. Wanneer ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken gemaakt worden over de kinderen, waar ze gaan wonen, hoe de zorg verdeeld wordt en ook hoe hoog de bijdrage in de kosten wordt van beide ouders.

Vaststellen hoogte kinderalimentatie

Als uitgangspunt bij het vaststellen van kinderalimentatie geldt dat een kind er na de echtscheiding financieel zo min mogelijk op achteruit mag gaan. Het uitgangspunt voor het vaststellen en berekenen van kinderalimentatie is daarom ook de behoefte van de kinderen. Deze behoefte wordt berekend aan de hand van het gezamenlijke netto besteedbaar inkomen van partijen vóór de scheiding. Daarnaast speelt de leeftijd van de kinderen een rol en hoeveel kinderen er zijn. De kinderalimentatie gaat altijd voor de partneralimentatie. Er wordt dus eerst gekeken hoeveel kinderalimentatie er betaald moet worden. Daarna wordt er bekeken of er nog ruimte is voor partneralimentatie.

Kinderalimentatie bij einde samenleving of nooit samengewoond

Ook als zij uit elkaar gaan of zelfs nooit een relatie hebben gehad, hebben ouders (of verwekkers), totdat de kinderen 21 jaar oud zijn, een onderhoudsplicht tot het voldoen van kinderalimentatie.