Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Familierecht

Zorgverdeling/omgang

Ouders die uit elkaar gaan of nooit hebben samen geleefd, moeten afspraken maken over de zorgverdeling voor hun kinderen. Ouders mogen deze regeling in beginsel invullen zoals ze zelf willen. Dit is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de kinderen en ouders. Ieder kind en iedere situatie is anders. Het vaststellen van een goede zorgregeling is dan ook maatwerk.

Co-ouderschap

Sommige ouders kiezen voor een verdeling van verzorging en opvoeding waarbij de kinderen ongeveer even veel bij beide ouders zijn, het zogenaamde co-ouderschap. Deze regeling brengt niet met zich mee dat er geen kinderalimentatie meer voor de kinderen betaald hoeft te worden.

Co-ouderschap en alimentatie

De hoeveelheid zorg die de alimentatieplichtige ouder voor zijn/haar rekening neemt is wel van invloed op diens draagkracht.

Omgangsregeling

Voor het laten slagen van een omgangsregeling is het belangrijk dat beide ouders hun medewerking hieraan verlenen. Loopt een regeling niet goed, dan bestaat het risico dat kinderen hier in meer of mindere mate onder te lijden hebben, zij kunnen daardoor zelfs in een loyaliteitsconflict terecht komen, hetgeen grote schade bij kinderen kan aanrichten.

Ouders dienen zich er dus van bewust te zijn dat zij niet als ex-partners jegens elkaar moeten gedragen, maar als ouders van hun kind(eren) en dat kinderen over het algemeen belang hebben bij een contact met beide ouders en de wetenschap dat beide ouders dit wederzijdse contact stimuleren.