Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Alimentatie

Wijziging van omstandigheden

Er zijn verschillende gronden om de overeengekomen of door de rechter bepaalde alimentatie te wijzigen, een daarvan is een wijziging van omstandigheden. Deze moeten zodanig gewijzigd zijn dat de alimentatie niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven. Hierbij kun je denken aan een structurele wijziging van het inkomen, wijziging van de zorgregeling, de geboorte van een nieuw kind of een ingeloste schuld.

Niet iedere wijziging van het inkomen hoeft een wijziging van de alimentatie tot gevolg te hebben. Als uit een herberekening volgt dat de alimentatie met € 25,- per maand stijgt, is dat op een bestaande alimentatie van € 750,- niet rechtens relevant, terwijl dat bij een alimentatie van € 25,- wel het geval is.

Behoefte bij uit elkaar gaan

Het is belangrijk om de behoefte vast te stellen bij het uit elkaar gaan, het kan namelijk zo zijn dat het inkomen van de alimentatieplichtige wel stijgt, maar dit geen gevolgen heeft voor de hoogte van de partneralimentatie een voorbeeld ter verduidelijking: de huwelijksgerelateerde behoefte bedraagt € 3.000,- per maand, de ontvanger verdient zelf € 2.000,- en ontvangt € 1.000,- partneralimentatie (netto). Dan heeft de inkomensstijging van de betaler geen gevolgen, omdat de behoefte al werd vervuld. Het inkomen van de alimentatieontvanger kan natuurlijk ook stijgen, stel het gaat van € 2.000,- naar € 2.300,-, de aanvullende behoefte is dan nog maar € 700,- en de partneralimentatie kan dan omlaag.

Wijziging splitsingsakte - Splitsingsakte | Cleerdin & Hamer Advocaten