Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Uit elkaar

Voorlopige voorzieningen

Soms kan de echtscheidingsprocedure, die meestal vele maanden in beslag neemt, niet afgewacht worden en moet er met spoed een beslissing ergens over genomen worden. Bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg voor de kinderen, de alimentatie of het gebruik van het huis. Dit kan via een voorlopige voorzieningen procedure, te vergelijken met een kort geding.

Welke verzoeken in een voorlopige voorzieningen procedure?

Een voorlopige voorzieningen procedure wordt eveneens opgestart met een verzoekschrift. In deze procedure kunnen dan een beperkt aantal verzoeken worden gedaan (artikel 827 Rv), waaronder:
• alimentatie
• de verdeling van de zorg voor de kinderen
• het gebruik van de woning en de goederen voor dagelijks gebruik.

Voorwaarde voorlopige voorzieningen

De beslissing die door de rechter in deze procedure wordt genomen, blijft van kracht zolang de echtscheidingsprocedure niet is afgerond. Voorwaarde is wel dat de scheidingsprocedure wordt opgestart binnen 4 weken nadat de rechtbank een beslissing heeft genomen in de voorlopige voorzieningen procedure.

Termijnen voorlopige voorzieningen

Na het indienen van het verzoekschrift vindt meestal binnen 2 á 3 weken de zitting plaats en volgt de beslissing van de rechtbank binnen 1 á 2 weken na de zitting.