Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Familierecht

Kosten

De kosten van rechtsbijstand door een advocaat verschillen per zaak en situatie. Tijdens de afspraak met uw advocaat zal besproken worden hoe het kostenplaatje er in uw specifieke geval uitziet.

Kosten advocaat

Kort gezegd zijn er drie opties:

  • u komt in aanmerking voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).
  • u komt niet in aanmerking voor een toevoeging en betaalt uw advocaat op basis van zijn/haar uurtarief.
  • of u komt niet in aanmerking voor een toevoeging en komt met uw advocaat een vaste prijs voor de rechtsbijstand overeen.

Deze opties worden hieronder nader toegelicht.

1) Toevoeging: gesubsidieerde rechtsbijstand

Als uw zaak valt onder de categorie van zaken waarvoor gesubsidieerde rechtsbijstand kan worden verkregen, moet bekeken worden of u voldoet aan de financiële eisen die de instantie die de subsidie verleend – de Raad voor Rechtsbijstand – stelt om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Hiervoor mag zowel uw inkomen als uw vermogen niet boven de vastgestelde financiële grenzen uitkomen.

Bij de beoordeling van de toevoegingsaanvraag – die door uw advocaat voor u wordt ingediend – wordt gekeken naar de hoogte van uw inkomen en vermogen van twee jaar voor het jaar van aanvraag. Dit wordt het peiljaar genoemd.

Voor een aanvraag die in 2017 wordt gedaan, wordt dus gekeken naar uw financiële gegevens over 2015. Uw gegevens worden door de Raad voor Rechtsbijstand opgevraagd bij de belastingdienst.

Uiteraard zal uw advocaat u hierover nader informeren. Verdere informatie over de toevoeging en de financiële grenzen om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Diagnosedocument – korting

Wanneer het Juridisch Loket u heeft doorverwezen naar uw advocaat en een diagnosedocument heeft opgesteld, krijgt u een korting van € 53,00 op uw eigen bijdrage. Om een juridisch loket bij u in de buurt te vinden, kunt u kijken op de volgende link: Juridisch Loket.

2) Uurtarief

Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, zal uw advocaat de werkzaamheden doorbelasten op basis van zijn/haar uurtarief. Dit uurtarief verschilt per advocaat en is afhankelijk van de ervaring en mate van specialisatie van de advocaat. Uw advocaat zal u hierover informeren.

U ontvangt tweewekelijks of maandelijks een factuur voor de voor u verrichte werkzaamheden. Bij deze factuur is een urenspecificatie gevoegd, waarop staat vermeld waaruit deze werkzaamheden hebben bestaan.

3) Vaste prijs

Als u vooraf duidelijkheid wilt over de kosten van rechtsbijstand, is het mogelijk om met uw advocaat hier afspraken over te maken en een vaste prijs af te spreken voor de te verrichte werkzaamheden. Zo weet u op voorhand waar u voor wat betreft de kosten aan toe bent.