Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Uit elkaar

Pensioen

Zowel bij echtscheiding als bij de beëindiging van een samenleving, is het verstandig om je door een advocaat/advocaat-mediator te laten adviseren over het pensioen.

Wat is het verschil tussen ouderdomspensioen en nabestaanden-/partnerpensioen

Oudersdomspensioen wordt uitgekeerd vanaf de pensioengerechtigde leeftijd tot aan je overlijden. Na je overlijden wordt nabestaandenpensioen (ook wel –bijzonder- partnerpensioen genoemd) uitgekeerd aan je (ex)partner. In een scheiding moeten over deze 2 pensioensoorten dus ook beide afspraken worden gemaakt.

Scheidingen na 30 april 1995

Voor scheidingen na 30 april 1995 geldt de Wet verevening pensioenrechten. Het uitgangspunt van deze wet is dat de ex-echtgenoot recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit wordt pensioenverevening genoemd.

Verdeling van het ouderdomspensioen is een recht, geen plicht. Als je dit anders willen regelen dan kan dat, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant. Afwijken kan alleen in overleg, als de ander aanspraak wil maken op verevening dan geldt het wettelijke uitgangspunt.

Afwijken van de standaardregeling van pensioenverevening kunt je ook laten vastleggen in huwelijkse voorwaarden. Je kunt dan verevening op voorhand uitsluiten. Mocht je hier later van willen afwijken en alsnog kiezen voor pensioenverevening dan kan dat als je dat beide wilt.

In principe wordt alleen het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd verevend. In overleg kun je ook andere afspraken maken over de termijn, of de wijze van verdeling (anders dan 50/50).

De pensioenuitvoerder betaalt het pensioen rechtstreeks aan de ex-partner als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hiervoor is het wel noodzakelijk om de pensioeninstantie binnen 2 jaar na de scheiding te informeren over de gemaakte afspraken. Dit kan via het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’.