Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Horecarecht

Wet Bibob

De Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is bedoeld om te voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt. In de horecasector kan dat een rol spelen. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente vergunningen verstrekt aan ondernemers die zich bezighouden met illegale praktijken. De gemeente kan dan een vergunningsaanvraag weigeren. Of een vergunning intrekken die al is afgegeven. De Wet Bibob beschermt op die manier de concurrentiepositie van legale ondernemers.

Horecaondernemers die een vergunning willen aanvragen, moeten hiervoor informatie opgeven vanwege de Wet Bibob. Dat zijn gegevens over de aanvrager, leidinggevenden of anderen met zeggenschap en informatie over de financiering van de onderneming. Hiermee kan een gemeente oordelen dat het gevaar bestaat dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Zij zal dit besluit wel goed moeten motiveren.

Bureau Bibob voor advies

Als de gemeente twijfelt of er sprake is van criminele intenties, dan kan zij het dossier doorsturen naar Bureau Bibob voor nader onderzoek. Vanwege de notificatieplicht krijgt de vergunningsaanvrager hierover vooraf bericht. Bureau Bibob vraagt vervolgens onder meer informatie op bij instanties zoals de Belastingdienst, de Centrale Justitiële Documentatie, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, het registratiesysteem Vennoot, de Arbeidsinspectie en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Uit dit onderzoek volgt het Bibob advies.

Het Bibob advies is een rapport voor de overheidsinstantie waar de horecaondernemer een vergunning heeft aangevraagd voor een horecagelegenheid. Hieruit kan blijken dat Bureau Bibob de kans gering acht dat de ondernemer een vergunning misbruikt voor criminele doeleinden. Het advies zal dan zijn de gevraagde vergunning te verstrekken. Het bureau kan ook oordelen er in mindere mate gevaar bestaat. Dan is aanvullend onderzoek gewenst, of er worden extra voorwaarden verbonden aan een verstrekte vergunning. Wanneer het gevaar voor misbruik ernstig wordt ingeschat, dan wordt er geen vergunning verstrekt. Een reeds verleende vergunning wordt ingetrokken.

Advocaten gespecialiseerd in horecarecht

Tegen het advies van Bureau Bibob kunnen ondernemers in beroep gaan. Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in horeca. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam.

Dagelijks staan we horecaondernemers, hoteliers, restauranthouders en café-eigenaars bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen. Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Zo voorkomen wij veel problemen en smoren daardoor dreigende geschillen in de kiem. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor.

Ons kantoor heeft op het gebied van horecarecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.