Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Horecarecht

Terrasvergunning horeca

In een groot aantal gemeenten hebben horecaondernemers een drank- en horecavergunning en ook een exploitatievergunning nodig om van start te kunnen met hun bedrijf. Heeft u een terras, of wilt u dat laten aanleggen, dan is een terrasvergunning voor uw horeca onderneming vaak noodzakelijk. Soms kan dat een aanvulling zijn op de exploitatievergunning.

Belasting voor uw horeca terras

Een gevestigde horecazaak kan een terras aan de onderneming willen toevoegen. In het bestemmingsplan staat opgenomen of een horeca terras is toegestaan. Ook wanneer u een terras op uw eigen terrein wilt plaatsen, kan de gemeente een terrasvergunning vereisen. Hiervoor betaalt u meestal leges (belasting). Staat het terras op grond van de gemeente? Dan bent u precariobelasting verschuldigd.

Regels voor een horeca terrasvergunning

Per gemeente verschillen de regels voor een terras bij een horecaonderneming. Meestal geldt dat uw terras geen:

  • gevaar mag opleveren voor weggebruikers
  • belemmering mag vormen voor beheer en onderhoud van de weg
  • schade mag toebrengen aan de weg.

Terrasseizoen voor horeca

Wanneer uw gemeente een terrasseizoen aanhoudt, dan krijgt u een vergunning voor de lengte van dat seizoen. In de terrasvergunning de begin- en einddatum van deze periode. Kent uw gemeente geen terrasseizoen? Dan is het terras gedurende het gehele jaar toegestaan.

Bezwaarschrift indienen

Weigert de gemeente een terrasvergunning te verlenen, of kunt u zich niet vinden in de beperkende voorwaarden, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Laat u zich dan vooral bijstaan door een advocaat, gespecialiseerd in horecarecht. De specialisten van Cleerdin & Hamers hebben dit dagelijks bij de hand en kunnen u goed advies geven.