Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Horecarecht

Huurprijswijziging door huurverlaging of huurverhoging horeca

Verhuurders van bedrijfsruimte aan horeca ondernemingen zijn gehouden aan eigen regels als zij de huurprijs willen verhogen of verlagen. Deze regels voor bedrijfspanden in de middenstand zijn anders dan wanneer het gaat om de huur van overige bedrijfsruimte. Wanneer huurder en verhuurder het onderling niet eens worden over de huurprijswijziging, dan is de gang naar de rechter onvermijdelijk.

Huurprijswijziging in voordeel huurder

Voor middenstandsruimte – waaronder bedrijfsruimte voor horeca valt – bestaan wettelijke voorschriften over een huurprijswijziging. Hierbij gaat het om (semi) dwingend recht. Er mag dus niet in het nadeel van de huurder van worden afgeweken. Partijen mogen wel afspraken maken over een prijsaanpassing van de huur in het voordeel van de huurder.

Termijn aanpassing huurprijs

Na afloop van de eerste bepaalde duur van de huurovereenkomst mogen huurder en verhuurder een nieuwe huurprijs overeenkomen. Daarbij gaat het niet om de jaarlijkse indexering van de huur. Meestal duurt die eerste termijn vijf jaar. Een huurtermijn van twee keer vijf jaar is het wettelijke uitgangspunt. Word de huurovereenkomst eerst voor een periode twee jaar afgesloten, waarop drie jaar volgt en daarna weer vijf jaar, dan kan de huurprijs al na twee jaar worden aangepast. Dat was de eerste bepaalde duur. Tussen aanpassingen in de huurprijs moet minimaal vijf jaar zitten.

Alleen kale huur wijzigen

Een huurder en een verhuurder mogen beiden alleen de kale huurprijs aanpassen. Andere componenten, zoals btw en servicekosten blijven buiten de onderhandeling. Meestal is de kale huurprijs omschreven in de huurovereenkomst.

Huurgeschil

Wanneer huurder en verhuurder het oneens blijven over een huurverhoging of huurverlaging (huurprijswijziging), is het oordeel van een rechter noodzakelijk. Advocaten van Cleerdin & Hamer die zijn gespecialiseerd in huurrecht staan u in een huurgeschil vakkundig terzijde in een rechtszaak.