Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Horecarecht

Coffeeshopbeleid

In de Opiumwet staat dat de handel in en de verkoop van softdrugs is verboden. De coffeeshop wordt echter gedoogd. Wel gelden er strikte voorwaarden voor de verkoop van softdrugs door coffeeshops. Het coffeeshopbeleid.

Het gedoogbeleid (coffeeshopbeleid) voor coffeeshops wordt ondersteund door de zogenoemde AHOJG-criteria. Deze houden in:

A – Geen affichering (reclame)

H – Geen harddrugs

O – Geen overlast

J – Geen verkoop aan jeugd (minimum 18 jaar)

G – Geen voorraad of verkoop van grote hoeveelheden (een coffeeshop mag maximaal 500 gram aan softdrugs in voorraad hebben. Per persoon per dag mogen zij maximaal 5 gram verkopen).

Coffeeshophouders die ervan worden verdacht de Opiumwet te hebben overtreden, worden doorgaans streng aangepakt. Het negeren van de gedoog-criteria heeft ingrijpende gevolgen voor uitbaters. Net als een coffeeshop openen zonder toestemming van de gemeente. Zoiets kan sluiting van de coffeeshop tot gevolg hebben.

Coffeeshopbeleid -Opiumwet (drugs) | Cleerdin & Hamer Advocaten