Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Horecarecht

Bestemmingsplan horeca

De aanwezigheid van horeca in een gemeente biedt bewoners gelegenheid om uit te gaan. Tegelijkertijd kan horeca overlast geven, wanneer ondernemers niet voldoen aan de milieuvoorschriften. Om te voorkomen dat te veel horecabedrijven zich vestigen binnen één buurt, hanteren gemeenten onder meer het bestemmingsplan. In dit voorschrift voor de ruimtelijke ordening staat met welk doel alle percelen (stukken grond) binnen een gemeente mogen worden gebruikt. Het plan is bindend, zowel voor overheid als burger.

Een bestemmingsplan geeft onder meer de bebouwingsvoorschriften aan voor de grond. Deze voorschriften kunnen bijvoorbeeld aangeven wat de maximale bouwhoogtes zijn, de bebouwingspercentages en ook de bouwregels voor dakterrassen, dakkapellen, gevels en de goot- en nok-hoogte.

Bestemmingsplan en vergunningen

Ondernemers die een horecabedrijf willen bouwen, openen of wijzigen, hebben hiervoor verschillende vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning. Een verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan kan ook deel uitmaken van de lijst met benodigde aanvragen bij de gemeente.

Sinds de Wet ruimtelijke ordening werkt de overheid naar een uniform systeem, met een vaste lijst van bestemmingen die voor heel Nederland geldt. De bestemmingen kunnen variëren van wonen, water, horeca tot groenvoorzieningen, maatschappelijke doeleinden en bedrijven. Hiermee kan de overheid bestemmingsplannen eenvoudiger digitaliseren en ontsluiten voor burgers.

Bestemmingsplan horeca | Cleerdin & Hamer Advocaten