Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Horecarecht

Geluidsoverlast horeca

De Wet milieubeheer stelt geluidseisen aan horecabedrijven, over de hoeveelheid geluid die ondernemingen mogen produceren. In de horeca kan vooral het geluid van muziek en mensen zorgen voor geluidsoverlast. Binnen, maar vooral ook buiten, zoals op een terras. Daarnaast zijn er diverse andere wettelijke milieuvereisten voor horecaondernemingen.

Geluidsoverlast bepalen

De hoeveelheid geluid in de directe omgeving van een horecabedrijf wordt bepaald via een meetpunt. Deze zijn meestal te vinden op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen. Dat zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, verpleeghuizen etc. Daarnaast is het mogelijk het niveau van geluidsoverlast te meten in panden in of direct naast het horecapand. Daarbij gaat het om het geluid in de keuken, woonkamer en slaapkamers tijdens de nachtelijke uren – dus vanaf 23:00 uur ‘s avonds.

Meetpunt horecageluid

Voor een in- of aanpandige woning bij het horecabedrijf, geldt een wettelijk maximum van 40 dB(A) op de gevel en 25 dB(A) in de woning. De horecaondernemer zal het geluidsniveau zodanig moeten aanpassen dat de geluidsbelasting hier niet wordt overschreden. Belangrijk is om te weten dat het meten van geluidsproductie op verschillende manieren kan worden gedaan. Metingen kunnen rekening houden met type muziek (bijvoorbeeld popmuziek of house) en het effect van het interieur van een huis. Bij harde vloeren en ontbrekende gordijnen heeft een nagalm-effect invloed op de meting.

Maatwerkvoorschriften

Met maatwerkvoorschriften kan een gemeente afwijken van landelijke regelgeving, in specifieke gevallen. Het kan zinvol zijn een maatwerkvoorschrift, ofwel een nadere eis, aan te vragen wanneer een horecaonderneming slechts incidenteel harde muziek afspeelt of geen geluidsisolerende maatregelen kan treffen.