Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Horecarecht

Drank en horecavergunning

Elk horecabedrijf en elke slijterij heeft, op grond van de Drank- en Horecawet, een drank en horecavergunning nodig voor de verkoop van alcoholhoudende sterke dranken aan consumenten. Deze wet regelt welke soort alcohol een horecabedrijf mag schenken, en de eisen waar de ruimte aan moet voldoen waarin de horecaonderneming is gevestigd. Ook zijn er regels voor de leidinggevenden in een horecabedrijf.

Wie hebben een drank en horecavergunning nodig?

Bedrijven die alcoholhoudende, sterke dranken verstrekken of verkopen, hebben daarvoor een vergunning nodig. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere, commerciële horeca, zoals hotels, restaurants en cafés. Deze ondernemingen mogen alleen alcohol verkopen, bedoeld voor consumptie ter plekke.

Daarnaast zijn er vergunningen voor para-commerciële instellingen, voor wie de horeca niet de hoofdfunctie is. Denk bijvoorbeeld aan sportclubs, culturele instellingen etc.

Vergunning slijterij

Wilt u alcoholhoudende dranken verkopen, die bedoeld zijn voor consumptie elders dan in de slijterij, dan vraagt u een slijterijvergunning aan. Ook bij deze vergunning zijn regels verbonden aan de inrichting van de slijterij en de diploma’s en leeftijd van leidinggevenden.

Alcoholpercentage drank

De wet maakt onderscheid tussen drank met minder dan 15% alcohol, zoals bier en wijn. Sherry en port vallen hier ook onder, ook wanneer het alcoholpercentage hoger is dan 15%.

U heeft pas een drank- en horecavergunning nodig, wanneer u sterke drank wilt verkopen, met een alcoholpercentage van 15% of meer.