Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Arbeidsrecht

Kosten advocaat

De kosten van rechtsbijstand verschillen per arbeidszaak. Tijdens het intakegesprek met uw advocaat worden deze kosten besproken en maakt u samen met uw advocaat hierover duidelijke afspraken.

Kort gezegd zijn er drie mogelijkheden:

  • u komt in aanmerking voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), De kosten van rechtsbijstand worden in dat geval grotendeels vergoed door de Nederlandse Overheid;
  • u betaalt uw advocaat op basis van zijn of haar uurtarief;
  • u betaalt uw advocaat een vaste prijs.

Deze opties worden hieronder nader toegelicht

Toevoeging: gesubsidieerde rechtsbijstand

Als uw zaak valt onder de categorie van zaken waarvoor gesubsidieerde rechtsbijstand kan worden verkregen, moet bekeken worden of u voldoet aan de financiële eisen die de instantie die de subsidie verleend – de Raad voor Rechtsbijstand – stelt om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Hiervoor mag zowel uw inkomen als uw vermogen niet boven de vastgestelde financiële grenzen uitkomen.

Bij de beoordeling van de toevoegingsaanvraag – die door uw advocaat voor u wordt ingediend – wordt gekeken naar de hoogte van uw inkomen en vermogen van twee jaar voor het jaar van aanvraag. Dit wordt het peiljaar genoemd. Voor een aanvraag die in 2018 wordt gedaan, wordt dus gekeken naar uw financiële gegevens over 2016. Uw gegevens worden door de Raad voor Rechtsbijstand opgevraagd bij de belastingdienst.

Uiteraard zal uw advocaat u hierover nader informeren. Verdere informatie over de toevoeging en de financiële grenzen om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.raadvoorderechtsbijstand.nl

Strafrechtadvocaat - Kosten advocaat - Managementovereenkomst opstellen | Cleerdin & Hamer Advocaten