In artikel 7 WVW is het doorrijden na een ongeval en/of aanrijding, waarbij een ander is gedood of waarbij schade of letsel is toegebracht, strafbaar gesteld. Degene die bij een aanrijding betrokken is geweest mag de plaats van het ongeval uiteraard niet verlaten. Tot het moment dat hij behoorlijk gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit. En vervolgens die van zijn voertuig. Ook mag hij gewonden niet in hulpeloze toestand achterlaten. Dat geldt natuurlijk alleen voor zover diegene weet of moet vermoeden dat een ander is gedood. Of dat schade of letsel is toegebracht.

Strafvervolging doorrijden na een ongeval

Afgezien van de situatie waarin een gewonde in hulpeloze toestand is achtergelaten kan dus strafvervolging worden voorkomen. En wel door het vrijwillig melden bij de politie echter binnen 12 uren na het verkeersongeval.

Boete en gevangenisstraf

Voor dit misdrijf kan een boete tot € 6700,= worden opgelegd en gevangenisstraf tot 3 maanden. Alsmede een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 5 jaar (bij recidive 10 jaar). Ook hier gaat het om maximumstraffen die in de praktijk niet of nauwelijks worden opgelegd.

Verkeersstrafrecht advocaten