Het rijbewijs kan worden ingevorderd via het strafrecht of het bestuursrecht. In het bestuursrecht bepaalt het CBR of u het rijbewijs mag houden. In het bestuursrecht wordt het rijbewijs gezien als een vergunning. In het belang van de verkeersveiligheid kan de vergunning (tijdelijk) worden ingetrokken. In dat geval kunt u aan het CBR uitleggen dat u nog wel in staat bent om veilig aan het verkeer deel te nemen. De weg via het bestuursrecht staat helemaal los van de weg via het strafrecht. Dat kan betekenen dat de officier van justitie bepaalt dat het rijbewijs naar u terug mag, maar het CBR uw rijbewijs alsnog invordert. Dat voelt als een straf. Toch staat in de wet dat het invorderen van het rijbewijs door het CBR een bestuursrechtelijke maatregel is en geen strafrechtelijke straf. Daarom kunnen beide trajecten gelijk lopen.

Als u wordt verdacht van bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag of teveel alcoholgebruik achter het stuur is het vaak de politie die daarvan bij het CBR melding maakt. Door zo’n melding kan het CBR gaan twijfelen of u uw rijbewijs mag houden. Het CBR gebruikt een aantal onderzoeken om te testen of u nog rijgeschikt bent. Zo bestaat er een onderzoek naar alcoholgebruik, drugsgebruik, een medisch onderzoek en een onderzoek naar uw rijvaardigheid.

Alcohol

Als u wordt verdacht van het gebruik van teveel alcohol in het verkeer kan het CBR u verplichten om deel te nemen aan een alcoholcursus. Er bestaan 2 cursussen: een korte en een lange. Aan beide cursussen nemen ongeveer 10 mensen tegelijkertijd deel. Voorafgaand aan de cursus moet u de cursuskosten betalen. Doet u dat niet, dan zal het CBR beslissen dat u tot het moment dat u wel betaalt niet aan het verkeer mag deelnemen. De kosten voor beide cursussen verschillen. U moet denken aan een bedrag tussen de € 600,- en € 1.000,-. U mag pas aan de cursus beginnen als u de volledige cursuskosten heeft betaald. Kunt u dat niet in een keer? Dan kunt u vragen aan het CBR om in termijnen te betalen.

Tijdens de cursussen leert u over veilig rijgedrag. Tijdens de cursussen deelt u ervaringen met de andere cursisten en de trainer en de cursussen duren één of twee dagen. Als u uw rijbewijs geldig wilt laten worden, bent u verplicht aan die cursussen mee te werken.

Na afloop van de cursus ontvangt u een brief waarin het CBR uitlegt of u de cursus met goed gevolg heeft afgerond of dat dat niet het geval was.

Medisch onderzoek

Het CBR kan u verplichten om mee te doen aan een medisch onderzoek. U wordt onderzocht door een specialist, vaak een arts. U kan bijvoorbeeld worden onderzocht door een oogarts of psycholoog. Die zal u vragen stellen over uw gezondheid, u lichamelijk onderzoeken of aan u vragen bloed en urine af te staan. Er wordt dan gekeken of u geestelijk en lichamelijk nog in staat bent om veilig aan het verkeer deel te nemen. Het CBR kan u vragen om mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek of bloedonderzoek. Het kan belangrijk zijn om u goed te laten inlichten voordat u aan zo’n onderzoek meedoet. De beter u bent voorbereid, de groter de kans dat u het onderzoek met succes afrondt.

Moet u een bloedonderzoek ondergaan? Dan is het goed om de maanden voorafgaand aan het onderzoek helemaal te stoppen met alcohol drinken.

Gezakt voor het onderzoek

Als u niet goed door één van bovengenoemde onderzoeken heen komt, en het CBR bijvoorbeeld vindt dat er sprake is van een alcoholprobleem, kan het rijbewijs ongeldig worden. Na het jaar mag u een nieuw rijbewijs aanvragen. U moet dan vermelden dat het vorige rijbewijs is ingevorderd in verband met alcohol. Dan kan het CBR beslissen dat u weer moet deelnemen aan een nieuw onderzoek.

Helpdesk

Bezwaar maken

Tegen een besluit van het CBR kunt u bezwaar maken. Dat doet u door een bezwaarschrift te schrijven of dat door een advocaat te laten schrijven. In het bezwaarschrift legt u aan het CBR uit waarom u het niet eens bent met het besluit. Zo’n bezwaarschrift moet binnen zes weken vanaf de datum van het besluit bij het CBR worden ingediend. Bent u later dan zes weken, dan wordt het bezwaar niet behandeld. Daarom is het belangrijk om die termijn goed in de gaten te houden. Als u bezwaar maakt, kan het CBR beslissen om nog even te wachten met bijvoorbeeld het inplannen van een onderzoek. Een bezwaar tegen een opgelegde maatregel schort de maatregel zelf niet op.

Bezwaar kans van slagen?

Een bezwaar kan kansrijk zijn als u kan bewijzen dat de politie aan het CBR een verkeerde mededeling heeft gedaan, bijvoorbeeld als het onderzoek door de politie fouten bevat. Het CBR houdt in beginsel weinig rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Dat u het rijbewijs voor uw werk nodig heeft, is daarom in dat CBR-traject minder van belang. De kans dat uw bezwaar slaagt, is beperkt. Wij kunnen u daarover verder informeren.

Vaak ontvangt u al binnen een week een reactie van het CBR. Dat gaat schriftelijk. Het CBR kan bepalen dat er een hoorzitting volgt, zodat het bezwaar mondeling kan worden toegelicht. Op het bezwaar wordt binnen een termijn van 12 weken beslist. Die termijn kan eenmalig worden verlengd met zes weken. Als het rijbewijs ongeldig is verklaard en uw bezwaar maakt, blijft het rijbewijs ongeldig totdat er op het bezwaar wordt beslist.

Beroep

Bent u het oneens met de beslissing op het bezwaar, dan zou u nog in beroep kunnen. Dat beroep wordt behandeld door een rechter, niet het CBR. Ook voor het indienen van het beroepschrift geldt een termijn van zes weken na de datum van de beslissing op het bezwaar.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.