Golf element goud | Cleerdin & Hamer

verkeersstrafrecht

Rijden onder invloed (artikel 8 WVW)

Artikel 8 WVW
In artikel 8 WVW is het besturen van een voertuig onder invloed van alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid zodanig verminderen dat men niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht strafbaar gesteld. Voor alcohol noemt de bepaling een concreet gehalte waarboven van strafbaar gedrag sprake is. Namelijk 220 µg/l bij een ademonderzoek of in geval van een bloedproef: 0,5 promille. Bij beginnend bestuurders ligt dat lager, namelijk op 88 µg/l of 0,2 promille.

Alcoholonderzoek

Het alcoholgehalte wordt vastgesteld door middel van een alcoholonderzoek. Meestal zal dat een ademanalyse zijn, waarbij in een apparaat moet worden geblazen dat vervolgens het ademalcoholgehalte vaststelt. De verdachte van rijden onder invloed is wettelijk verplicht mee te werken aan dat onderzoek. Het weigeren van medewerking aan een alcoholonderzoek is afzonderlijk strafbaar gesteld in artikel 163 WVW.

Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

Het alcoholonderzoek is nauwkeurig geregeld in onder meer het Besluit Alcoholonderzoeken. Dit besluit bevat een grote hoeveelheid gedetailleerde voorschriften waaraan moet worden voldaan bij een a